Bibelen online

Paulus' Brev til Kolossenserne Kapitel 3

Livet skjult med Kristus i Gud

Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

En kristen husorden

Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem.

Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet.

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk.

I, som er herrer, gør ret og skel mod jeres slaver; for I ved, at også I har en Herre i himlen.

Krydshenvisning:

Kol 2,12

Ef 2,6

Sl 110,1

3 Mos 25,43 25,53

Filem 16

Krydshenvisning:

Fil 3,19-20

Matt 6,33

Krydshenvisning:

Rom 6,2

2 Kor 5,15

Gal 2,20

Krydshenvisning:

1 Kor 15,43

1 Pet 1,5

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 6,13

Ef 5,3-5

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Ef 2,3 5,6

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Ef 4,22 4,31

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

3 Mos 19,11

Rom 6,6

Ef 4,25

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Mos 1,27

Ef 4,24

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Rom 10,12

Gal 3,28

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Ef 4,2

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Ef 4,32

Mark 11,25

Sir 28,2-5

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Kor 13

Ef 4,3

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

Fil 4,7

1 Kor 12,13 12,27

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Kor 14,26

Ef 5,19-20

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Kor 10,31

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Pet 2,18-3,7

Krydshenvisning:

1 Tim 6,1-2

Tit 2,9-10

Krydshenvisning:

5 Mos 10,17

2 Kor 5,10

Rom 2,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd