BIBLIANA

Velkommen til BIBLIANA! Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen. Udkommer digitalt og gratis to gange om året.

Glæd dig til næste nummer!

ENSOMHED OG SAMHØRIGHED I BIBELEN: Er livsvilkårene ensomhed og samhørighed altid hinandens modsætninger? Forskningen peger på ensomhed som et stigende samfundsproblem, der medfører dårligere livskvalitet og forringet fysisk og mentalt helbred. Som sociale væsener har vi brug for samvær og samliv. Samtidig beundrer vi dem, der formår at stå alene, trodse normer og frygten for at blive isoleret fra fællesskaber. Bibelen rummer skildringer af begge former for ensomhed og af fænomenet ”samhørighed”. I næste nummer af BIBLIANA møder vi mennesker, der ved guddommelig indgriben trækkes ud af deres vante fællesskaber og som ensomt vandrer ad ukendte veje. Vi møder også ufrivilligt udstødte, hvis ensomhed erstattes af sociale fællesskaber med gensidige forpligtelser og ansvar. Udkommer oktober 2023.