Piger på Cuba
Som medlem af Bibelselskabet sikrer du, at vi fortsat kan oversætte og uddele Bibelen i hele verden. Foto: United Bible Societies.

Bliv medlem af Bibelselskabet

Som medlem af Bibelselskabet er du med til at gøre Bibelen tilgængelig for andre - både herhjemme og ude i verden. Jo flere vi er, jo større forskel kan vi gøre

Dit medlemskab sikrer blandt andet, at vi fortsat kan oversætte og udgive Bibelen, så den altid findes i et sprog og i et format, der er nutidigt og tilgængeligt. Det gør vi bl.a. via Bibelen Online, hvor hele Bibelen stilles gratis til rådighed.

Efterspørgslen på bibler ude i verden er stor, men ikke alle har råd til at købe en. I nogle dele af verden er det tilmed forbundet med stor fare overhovedet at eje en bibel. Som medlem af Bibelselskabet hjælper du med til at gøre noget ved disse udfordringer.

Et medlemskab koster 200 kr. årligt, og som nyt medlem har du mulighed for at modtage en boggave: Du kan vælge mellem Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 eller Den Nye Aftale 2020. 

 

Som medlem får du

  • Mulighed for en boggave ved tilmelding
  • Løbende tilbud på bøger
  • Kvartalsbladet Bibelen og Verden
  • Bibelselskabets populære Bibellæseplan
  • Nyhedsbreve med nyt fra Bibelselskabet
  • Invitationer til medlemsarrangementer
  • Medindflydelse og stemmeret, når der skal vælges medlemmer til Bibelselskabets stiftsudvalg

Se, hvordan du ellers kan støtte