Bibelen online

Paulus' Brev til Titus Kapitel 2

En kristen husorden

Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære: at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden; ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot.

Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os.

Slaverne skal underordne sig under deres herrer i ét og alt og rette sig efter dem uden at sige dem imod; de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære.

For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan, og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig!

Krydshenvisning:

Tit 1,9

Krydshenvisning:

1 Tim 5,1

Krydshenvisning:

1 Tim 3,11

Krydshenvisning:

Ef 5,22

Kol 3,18

1 Pet 3,1

Rom 2,24

Krydshenvisning:

1 Tim 4,12

1 Pet 5,3

Krydshenvisning:

1 Tim 5,14

1 Pet 2,12 2,15

Krydshenvisning:

1 Tim 6,1-2

Ef 6,5-6

Kol 3,22

1 Pet 2,18

Krydshenvisning:

1 Tim 6,1-2

Ef 6,5-6

Kol 3,22

1 Pet 2,18

Krydshenvisning:

1 Tim 2,4

Tit 3,4

Krydshenvisning:

1 Kor 1,7

Fil 3,20

1 Thess 1,10

Krydshenvisning:

Gal 1,4

1 Tim 2,6

2 Mos 19,5

5 Mos 4,20 7,6

1 Pet 2,9

Sl 130,8

Ez 37,23

Tit 3,8

Krydshenvisning:

1 Tim 4,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd