Bibelen online

Paulus' Første Brev til Timotheus Kapitel 6

Alle, som er under slaveåg, skal vise deres herrer al den ærbødighed, de har krav på, for at Guds navn og læren ikke skal blive til spot. Og slaver, som har troende herrer, må ikke vise dem mindre ærbødighed, fordi de er brødre, men skal tjene dem endnu bedre, fordi de er troende og kære brødre, som selv lægger vægt på at gøre godt mod dem. Sådan skal du lære og formane.

Gudsfrygt og nøjsomhed

Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtalelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig.

Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

Troens gode strid

Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold buddet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Formaning om rigdom og gavmildhed

Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv.

Advarsel mod den falske kundskab

Timotheus, tag vare på det, der er betroet dig, og vend dig bort fra den ugudelige, tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan; ved at bekende sig til den er nogle kommet bort fra troen.

Nåden være med jer!

Krydshenvisning:

Ef 6,5-6

Kol 3,22

1 Pet 2,18

Tit 2,9-10

Krydshenvisning:

Ef 6,5-6

Kol 3,22

1 Pet 2,18

Tit 2,9-10

Filem 16

Krydshenvisning:

Gal 1,6-7

2 Tim 1,13 4,3

Krydshenvisning:

2 Tim 2,14

Krydshenvisning:

Ordsp 15,16

1 Tim 4,8

Fil 4,11

Hebr 13,5

Krydshenvisning:

Job 1,21

Sl 49,18

Præd 5,14

Krydshenvisning:

Ordsp 30,8

Krydshenvisning:

Ordsp 28,20 28,22

Luk 12,15

Sir 31,6

Krydshenvisning:

Ordsp 1,19

Matt 26,14-15

Ef 5,5

ApG 5,1-11

1 Tim 1,19

Krydshenvisning:

2 Tim 2,22 3,17

Gal 5,22-23

Krydshenvisning:

1 Tim 1,18

1 Kor 9,25-26

2 Tim 4,7

Hebr 4,14

Krydshenvisning:

Joh 18,36-37

Krydshenvisning:

2 Tim 4,1

Tit 2,13

Krydshenvisning:

1 Tim 1,11 1,17

5 Mos 10,17

Åb 17,14

TilfEst C,23

Krydshenvisning:

1 Joh 4,12

2 Mos 33,20

Joh 1,18

Krydshenvisning:

Jak 5,1-6

Job 31,24

Sl 62,11

Krydshenvisning:

Hebr 13,16

Krydshenvisning:

Matt 6,20

Luk 16,9

Krydshenvisning:

2 Tim 1,14 2,16

1 Tim 4,7

Sir 3,24

Krydshenvisning:

1 Tim 1,6

2 Tim 2,18

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd