Bibelen online

Peters Første Brev Kapitel 2

Den levende sten og Guds folk

Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften:

Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,

udvalgt og kostbar.

Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme.

For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror,

er den sten, bygmestrene vragede,

blevet hovedhjørnesten

og

en anstødssten, en klippe til at snuble over;

det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt.

Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

De kristnes liv i verden

I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag.

For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker; I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen!

Formaning til tjenestefolk med Kristus som eksempel

I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt; på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand.

Krydshenvisning:

Jak 1,21

Krydshenvisning:

1 Pet 1,23

Hebr 5,12-14

Krydshenvisning:

Sl 34,9

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Sl 118,22

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Ef 2,20-22

Hebr 3,6

Rom 12,1

Es 61,6

Sl 4,6

Åb 1,6

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Es 28,16

Rom 9,33

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Sl 118,22

Matt 21,42

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Es 8,14 28,16

Luk 2,34

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

2 Mos 19,6

5 Mos 7,6

Tit 2,14

2 Pet 1,3

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Hos 1,6 1,9 2,25

Rom 9,25

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Sl 39,13

1 Pet 1,1

Gal 5,17 5,24

Jak 4,1

Sir 18,30

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

1 Pet 3,16

Matt 5,16

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Rom 13,1-7

Tit 3,1

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Tit 2,8

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Gal 5,13

2 Pet 2,19

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Ordsp 24,21

Matt 22,21

Rom 12,10

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

1 Tim 6,1-2

Tit 2,9-10

Krydshenvisning:

Kol 3,18-4,1

Krydshenvisning:

Matt 5,10

1 Pet 3,14 3,17 4,14

Krydshenvisning:

1 Pet 3,18

Matt 16,24

Joh 13,15

Fil 2,5

Krydshenvisning:

1 Pet 3,18

Es 53,9

Joh 8,46

2 Kor 5,21

Krydshenvisning:

1 Pet 3,18

Es 53,7

1 Sam 24,13

Krydshenvisning:

1 Pet 3,18

1 Joh 3,5

Gal 3,13

Rom 6,11

Krydshenvisning:

Es 53,6

Sl 23,1

Matt 9,36

Joh 10,11

Hebr 13,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd