Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 2

Frelsen af nåde

Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Hedninger og jøder forenet i Kristus

Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en legemlig omskærelse, gjort med hænder – husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til Faderen.

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.

Krydshenvisning:

Kol 2,13

1 Pet 4,3

Krydshenvisning:

Tit 3,3

Joh 12,31

Ef 6,12

Krydshenvisning:

1 Mos 6,5

Joh 3,6

Kol 3,6

Krydshenvisning:

Rom 6,4-11

Krydshenvisning:

Fil 3,20

Krydshenvisning:

Ef 1,7 3,8

Krydshenvisning:

Gal 2,16

Rom 3,24 3,28

Krydshenvisning:

Rom 3,20 3,27

1 Kor 1,29

Krydshenvisning:

Es 26,12

Ef 4,24

Tit 2,14

Krydshenvisning:

Ef 5,8

Krydshenvisning:

Neh 2,20

Rom 9,4

1 Thess 4,13

Krydshenvisning:

Es 9,5

Mika 5,4

Kol 1,20

Gal 3,28

Krydshenvisning:

Kol 2,14

Krydshenvisning:

Kol 1,20

1 Kor 12,13

Krydshenvisning:

Es 57,19

Krydshenvisning:

Rom 5,2

Ef 3,12

Hebr 10,19

Krydshenvisning:

1 Tim 3,15

Ef 3,6

Fil 3,20

Krydshenvisning:

1 Tim 3,15

Es 28,16

Matt 16,18

1 Kor 3,9-15

1 Pet 2,4-6

Krydshenvisning:

1 Tim 3,15

Ef 4,16

1 Kor 3,16

Krydshenvisning:

1 Tim 3,15

1 Pet 2,5

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd