Bibelen online

Paulus' Brev til Galaterne Kapitel 3

Lovgerninger eller tro

Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer: Fik I Ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i Ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte – hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer Ånden og gør undergerninger iblandt jer – gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro?

Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: »I dig skal alle folkeslagene velsignes.« Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: »Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det.« Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for »den retfærdige skal leve af tro«. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: »Den, der holder buddene, skal leve ved dem.« Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« – for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.

Loven og Guds løfter

Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet: Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selv om det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke: »og til dine afkom« i flertal, men i ental: »og til dit afkom«, og det er Kristus. Hvad jeg mener, er dette: Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven.

Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part. Men Gud er én. Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke! For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror.

Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Krydshenvisning:

1 Kor 15,2

Krydshenvisning:

1 Mos 15,6

Rom 4,3

Krydshenvisning:

Rom 4,11-12

Krydshenvisning:

1 Mos 12,3 18,18 28,14

ApG 3,25

Krydshenvisning:

Rom 4,15

5 Mos 27,26

Sl 119,21

Jer 11,3

Krydshenvisning:

Gal 2,16

Hab 2,4

Rom 1,17

Krydshenvisning:

3 Mos 18,5

Ez 20,11

Rom 10,5

Krydshenvisning:

2 Kor 5,21

5 Mos 21,22-23

Krydshenvisning:

Hebr 9,17

Krydshenvisning:

1 Mos 22,18 26,4 28,14

Krydshenvisning:

2 Mos 12,40

1 Mos 15,13

ApG 7,6

Krydshenvisning:

Rom 4,13-14

Krydshenvisning:

Rom 5,20

ApG 7,53

Hebr 2,2

5 Mos 5,5

Joh 1,17

Krydshenvisning:

5 Mos 6,4

1 Kor 8,4

1 Tim 2,5

Krydshenvisning:

Rom 8,3

Krydshenvisning:

Rom 3,9 11,32

Krydshenvisning:

Gal 4,3-4

Krydshenvisning:

Rom 10,4

Krydshenvisning:

Joh 1,12

Rom 8,15-17

Gal 4,5-7

Krydshenvisning:

Rom 6,3 13,14

Krydshenvisning:

Rom 10,12

1 Kor 12,13

Kol 3,11

Ef 2,14

Krydshenvisning:

Ef 3,6

Gal 3,7 3,19

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd