Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 26

Isak og Rebekka i Gerar

Der blev hungersnød i landet. Det var en anden hungersnød end den, der havde været på Abrahams tid. Isak drog til filisterkongen Abimelek i Gerar. Herren viste sig for ham og sagde: »Du må ikke drage ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om; du skal bo som fremmed her i landet, så vil jeg være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvor din far Abraham. Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi Abraham adlød mig og holdt mine bud, mine befalinger, mine lovbud og mine love.«

Så slog Isak sig ned i Gerar. Da nu mændene på stedet spurgte ham ud om hans kone, sagde han: »Hun er min søster.« Han turde ikke sige, at hun var hans kone, af frygt for at mændene der på stedet skulle slå ham ihjel på grund af Rebekka, for hun var smuk. Da han havde været der et stykke tid, skete det, at filisterkongen Abimelek kiggede ud ad vinduet og fik øje på Isak, der kælede med sin kone Rebekka. Da tilkaldte Abimelek Isak og sagde: »Hun er jo din kone! Hvorfor sagde du, at hun var din søster?« Isak svarede: »Jo, jeg tænkte: Bare jeg ikke mister livet på grund af hende.« Men Abimelek sagde: »Hvad er det dog, du har gjort mod os! Hvor let kunne ikke en eller anden her have ligget med din kone, og så ville du have bragt skyld over os.« Så gav Abimelek hele folket den befaling: »Den, der rører denne mand eller hans kone, skal lide døden!«

Brøndstriden mellem Isak og Abimelek

Da Isak såede korn der i landet, fik han samme år hundrede fold. Herren velsignede ham, så han blev en velstående mand. Det blev ved med at gå fremad for ham, så han til sidst var meget velstående. Han ejede både får og køer og havde mange trælle, så filistrene blev misundelige på ham. Alle de brønde, som hans fars folk havde gravet på hans far Abrahams tid, havde filistrene kastet til med jord. Da sagde Abimelek til Isak: »Drag bort fra os! Du er blevet alt for mægtig for os.« Isak drog så derfra; han slog lejr i Gerar-dalen og bosatte sig der. Isak gravede på ny de brønde, som var blevet gravet på hans far Abrahams tid, men som filistrene havde kastet til efter Abrahams død, og han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem. Da Isaks folk gravede en brønd i dalen, ramte de en vandåre. Men hyrderne fra Gerar kom i klammeri med Isaks hyrder; de sagde, at vandet tilhørte dem. Derfor kaldte han brønden Esek, fordi de skændtes med ham. Hans folk gravede da en anden brønd, men også om den kom de i klammeri, så han kaldte den Sitna. Så drog han bort derfra og gravede en ny brønd. Den kom de ikke i klammeri om, så han kaldte den Rehobot; »for nu har Herren skaffet os plads, så vi kan blive talrige i landet,« sagde han.

Derfra drog han op til Be'ersheba. Den nat viste Herren sig for ham og sagde: »Jeg er din far Abrahams Gud. Frygt ikke, for jeg er med dig! Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige for min tjener Abrahams skyld.« Så byggede han et alter dér og påkaldte Herrens navn.

Isak slog sit telt op dér, og hans folk gravede en brønd. Men Abimelek kom til ham fra Gerar sammen med sin rådgiver Akuzzat og sin hærfører Pikol. Isak sagde til dem: »Hvorfor kommer I til mig, når I hader mig og har jaget mig væk?« De svarede: »Jo, vi har set, at Herren er med dig, så vi foreslår et edsforbund mellem os og dig. Vi vil slutte en pagt med dig: Du må aldrig gøre os noget ondt, ligesom vi aldrig har gjort dig fortræd, men kun har behandlet dig godt og ladet dig drage bort i fred. Du er nu engang Herrens velsignede!« Isak holdt et festmåltid for dem, og de spiste og drak. Næste morgen aflagde de ed til hinanden. Isak tog afsked med dem, og de drog fra ham i fred.

Samme dag kom Isaks folk og fortalte ham om en brønd, de havde gravet; de sagde: »Vi har fundet vand.« Han kaldte den Shib'a. Derfor hedder byen den dag i dag Be'ersheba.

Jakob bedrager Esau

Da Esau var fyrre år, giftede han sig med hittitten Be'eris datter Judit og med hittitten Elons datter Basemat. Det voldte Isak og Rebekka stor sorg.

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

ApG 3,25

Gal 3,16

TilfDan B,13

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

1 Mos 12,13 20,2

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 12,10-20 20

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Note:

Esek betyder skænderi.

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Note:

Sitna betyder modstand.

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Note:

Rehobot betyder god plads.

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

1 Mos 12,8

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

1 Mos 21,22

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Note:

Se til 1 Mos 21,31.

Krydshenvisning:

1 Mos 21,22-34

Krydshenvisning:

1 Mos 36,2-3

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd