Bibelen online

Paulus' Brev til Efeserne Kapitel 3

Paulus, hedningernes apostel

Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld – så sandt I har hørt om det hverv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer: Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden: At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer.

Bøn for menigheden om styrke og indsigt

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.

Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.

Krydshenvisning:

ApG 28,16

Ef 4,1

Fil 1,7 1,13

Kol 4,3

2 Tim 1,8

Filem 1,9

Krydshenvisning:

Kol 1,25

Gal 2,7

Krydshenvisning:

Ef 1,9-10

Gal 1,11-12

Krydshenvisning:

Ef 1,9-10

Krydshenvisning:

Ef 1,9-10

Kol 1,26

Krydshenvisning:

Ef 1,9-10

ApG 15,7-9

Ef 2,15-18

Krydshenvisning:

1 Kor 15,9-10

1 Tim 1,15

Gal 1,16

Krydshenvisning:

Rom 16,25-26

Ef 1,9

1 Tim 3,9

Krydshenvisning:

1 Pet 1,12

Krydshenvisning:

Ef 2,18

Rom 5,2

Krydshenvisning:

Kol 1,24

1 Thess 3,3

Krydshenvisning:

Ef 1,18 6,10

2 Kor 4,16

1 Pet 3,4

Krydshenvisning:

Joh 14,23

Kol 2,7

Krydshenvisning:

Kol 2,2-3

Krydshenvisning:

Ef 4,13

Fil 4,7

Kol 2,10

Krydshenvisning:

1 Kong 3,10-14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd