Bibelen online

Peters Første Brev Kapitel 1

Fra Peter, Jesu Kristi apostel.

Til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag, i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, og som efter Gud Faders forudviden ved Åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod.

Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål!

Lovprisning af Gud for det levende håb

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.

Profeternes vidnesbyrd

Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få; de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet – alt det, som englene begærer at få indblik i.

Kaldet til en hellig livsførelse

Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed; men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.«

Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud.

I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; for

alle mennesker er som græs,

al deres herlighed som markens blomster.

Græsset tørrer ind, blomsterne falder,

men Herrens ord forbliver til evig tid.

Det er dette ord, som er forkyndt for jer.

Krydshenvisning:

1 Pet 2,11

Jak 1,1

Joh 7,35

ApG 2,9

Krydshenvisning:

Rom 8,29

2 Mos 24,8

Krydshenvisning:

1 Pet 1,23

Tit 3,5

Joh 3,3 3,5

Krydshenvisning:

1 Pet 5,4

Kol 1,5 1,12

Krydshenvisning:

Kol 3,4

Krydshenvisning:

Jak 1,2

1 Pet 4,12-13 5,10

2 Kor 4,17

Krydshenvisning:

Sl 66,10

Ordsp 17,3

Es 48,10

Visd 3,6

Sir 2,5

Krydshenvisning:

2 Kor 5,7

Joh 20,29

Krydshenvisning:

Matt 13,17

Krydshenvisning:

2 Pet 1,21

Sl 22

Luk 24,26-27

Krydshenvisning:

Dan 12,9

Hebr 11,13

Ef 3,10

Krydshenvisning:

Ef 6,14

1 Pet 5,8

Krydshenvisning:

ApG 17,30

Krydshenvisning:

Matt 5,48

1 Thess 4,7

Krydshenvisning:

3 Mos 11,44-45 19,2

Krydshenvisning:

Rom 2,11

Fil 2,12

Krydshenvisning:

1 Kor 6,20 7,23

Matt 20,28

Krydshenvisning:

Joh 1,29

Hebr 9,12-14

Åb 5,9

Krydshenvisning:

Rom 16,25-26

Hebr 1,1

Krydshenvisning:

Joh 1,13

1 Joh 3,9

Hebr 4,12

Jak 1,18

Krydshenvisning:

Es 40,6-8

Jak 1,10-11

Krydshenvisning:

Es 40,6-8

Jak 1,10-11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd