Bibelen online

Tredje Mosebog Kapitel 19

Religiøse og sociale bud og forbud

Herren talte til Moses og sagde: Tal til hele israelitternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Enhver af jer skal have ærefrygt for sin mor og far. I skal holde mine sabbatter. Jeg er Herren jeres Gud! Vend jer ikke til afguderne, og støb jer ikke gudebilleder! Jeg er Herren jeres Gud!

Når I bringer et måltidsoffer til Herren, skal I gøre det, så I opnår hans velbehag. Det skal spises den dag, I ofrer det, og den følgende dag. Det, som er tilovers den tredje dag, skal brændes. Spises det alligevel på den tredje dag, kan det ikke bringe Guds velbehag; det er urent. Den, der spiser det, må bære sin straf, for han har vanhelliget Herrens helliggave. Det menneske skal udryddes fra sit folk.

Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldne druer i din vingård må du ikke samle op; dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren jeres Gud!

I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren!

Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!

I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren!

Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren!

I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr parre sig med hinanden, du må ikke tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn.

Når en mand har samleje med en kvinde, som er en trælkvinde, der er bortlovet til en anden mand, men endnu ikke er blevet frikøbt eller frigivet, skal det straffes; de skal dog ikke lide døden, for hun var ikke frigivet. Men manden skal bringe sit skyldoffer til Herren, en skyldoffervædder, hen til indgangen til Åbenbaringsteltet. Med skyldoffervædderen skal præsten skaffe ham soning for Herrens ansigt for den synd, han har begået, så han får tilgivelse for den synd, han har begået.

Når I kommer ind i landet og planter alle slags frugttræer, skal I lade frugten sidde på dem. Tre år skal I lade frugten sidde; den må ikke spises. Det fjerde år skal al frugten gives som helliggave til Herren under festjubel. Først i det femte år må I spise frugten, for at I kan få øget udbytte. Jeg er Herren jeres Gud!

I må ikke spise kød med blod i. I må ikke tage varsler eller drive trolddom. I må ikke klippe håret kort, og du må ikke studse skægget. I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere. Jeg er Herren! Du må ikke vanære din datter ved at lade hende bedrive hor; landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed.

I skal holde mine sabbatter, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren! Vend jer ikke til dødemanere, og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren jeres Gud!

Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren!

Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!

I må ikke øve uret i retssager om længdemål, vægt eller rummål. Korrekt vægt, korrekte lodder, korrekt efa og korrekt hin skal I bruge. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten! I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler. Jeg er Herren!

Krydshenvisning:

3 Mos 11,44-45

1 Pet 1,16

Krydshenvisning:

2 Mos 20,8 20,12

Krydshenvisning:

2 Mos 20,3 34,17

Krydshenvisning:

3 Mos 7,16-18

Krydshenvisning:

3 Mos 7,16-18

Krydshenvisning:

3 Mos 7,16-18

Krydshenvisning:

3 Mos 7,16-18

Krydshenvisning:

3 Mos 23,22

5 Mos 24,19

Ruth 2,2 2,15-16

Krydshenvisning:

2 Mos 20,15-16

Ef 4,25 4,28

Kol 3,9

1 Thess 4,6

Krydshenvisning:

2 Mos 20,7

Matt 5,33

Krydshenvisning:

5 Mos 24,14-15

Jer 22,13

Sir 34,27

Krydshenvisning:

5 Mos 27,18

Krydshenvisning:

2 Mos 23,3 23,6

5 Mos 16,19-20

Ordsp 24,23

Krydshenvisning:

2 Mos 23,1

Krydshenvisning:

Sl 141,5

Matt 18,15

Krydshenvisning:

2 Kong 6,22

Rom 12,19 13,9

Gal 5,14

Jak 2,8

Krydshenvisning:

5 Mos 22,9-11

Krydshenvisning:

2 Mos 21,7-11

Krydshenvisning:

3 Mos 3,17

5 Mos 18,10

Krydshenvisning:

3 Mos 21,5

5 Mos 14,1

Krydshenvisning:

3 Mos 21,5

5 Mos 14,1

Krydshenvisning:

5 Mos 23,18

Krydshenvisning:

3 Mos 26,2

Krydshenvisning:

3 Mos 20,6 20,27

5 Mos 18,10-11

1 Sam 28,7

Krydshenvisning:

2 Mos 22,20

Krydshenvisning:

5 Mos 25,13-16

Ordsp 11,1

Mika 6,10-11

Sir 42,4

Krydshenvisning:

3 Mos 18,30

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd