Bibelen online

Johannes' Åbenbaring Kapitel 5

Lammet og bogen med de syv segl

Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: »Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?« Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig: »Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl.« Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne – det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de fireogtyve ældste ned for Lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse – det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang:

Du er værdig til at få bogen

og bryde dens segl,

for du blev slagtet, og du købte med dit blod

mennesker til Gud

af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag

og gjorde dem til et kongeligt folk

og til præster for vor Gud,

og de skal være konger på jorden.

Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste – ti tusind titusinder og tusind tusinder i tallet. De sagde med høj røst:

Lammet, det slagtede, er værdigt

til at få magt og rigdom og visdom og styrke

og ære og lov og pris.

Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige:

Ham, der sidder på tronen, og Lammet,

være pris og ære og lov og magt

i evighedernes evigheder.

Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad.

Krydshenvisning:

Åb 4,2

Ez 2,9-10

Es 29,11

Krydshenvisning:

1 Mos 49,9

Es 11,1 11,10

Åb 22,16

Krydshenvisning:

Es 53,7

Zak 3,9 4,10

Joh 1,29

Åb 1,4

Krydshenvisning:

Sl 141,2

Åb 8,3-4

Krydshenvisning:

Sl 33,3 96,1

Es 42,10

ApG 20,28

1 Pet 1,19

Åb 14,3

Krydshenvisning:

Åb 1,6

Krydshenvisning:

Dan 7,10

Hebr 12,22

Krydshenvisning:

Åb 4,11 7,12

Krydshenvisning:

Fil 2,10

2 Mos 20,11

2 Kong 19,15

Neh 9,6

Åb 7,10

Krydshenvisning:

Åb 4,10 19,4

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd