Bibelen online

Paulus' Andet Brev til Korintherne Kapitel 4

Skatten i lerkar

Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed, for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer.

Da vi har den troens ånd, der står skrevet om: »Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere og dermed forøge taksigelsen til Guds ære.

Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.

Krydshenvisning:

1 Kor 7,25

2 Kor 3,6

Krydshenvisning:

1 Thess 2,3 2,5

2 Kor 2,17 5,11 6,4

Krydshenvisning:

1 Kor 1,18

Krydshenvisning:

Kol 1,15

Hebr 1,3

Krydshenvisning:

2 Kor 1,24

Krydshenvisning:

1 Mos 1,3

2 Kor 3,18

2 Pet 1,19

Krydshenvisning:

1 Kor 2,5

2 Kor 3,5 12,9

Krydshenvisning:

1 Kor 4,9-13

Krydshenvisning:

1 Kor 4,9-13

Krydshenvisning:

1 Kor 4,9-13

Rom 8,17

1 Kor 15,31

Gal 6,17

2 Tim 2,11

Krydshenvisning:

1 Kor 4,9-13

Rom 8,36

1 Kor 4,9

2 Kor 12,9-10

Fil 3,21

Krydshenvisning:

Sl 116,10

Krydshenvisning:

Rom 8,11

1 Kor 6,14

1 Thess 4,14

Krydshenvisning:

2 Kor 1,6

Krydshenvisning:

Ef 3,16

Krydshenvisning:

Rom 8,18

1 Pet 1,6

Krydshenvisning:

Rom 8,24-25

Hebr 11,1

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd