Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 28

Den, som selv tager hævn, rammes af Herrens hævn;

han holder strengt rede på hans synder.

Tilgiv din næste den uret, han begår,

så vil også dine synder blive forladt, når du beder om det.

Kan et menneske, der gemmer på vrede mod et andet menneske,

bede Herren om helbredelse?

Kan den, der ikke viser barmhjertighed mod et medmenneske,

bede om tilgivelse for sine egne synder?

Når den, der er dødelig, bærer nag,

hvem kan da tilgive hans synder?

Tænk på dine sidste dage, og hold inde med fjendskab,

tænk på din forgængelighed og død, og hold fast ved buddene.

Tænk på buddene, og bær ikke nag til din næste,

tænk på den Højestes pagt, og vær overbærende med forseelser.

Stridbarhed

Hold dig væk fra strid, og du vil begå færre synder;

for et hidsigt menneske får striden til at blusse op,

og en synder vækker splid blandt vennerne

og kiv blandt dem, der lever fredeligt sammen.

Jo mere brænde, desto mere blusser ilden op,

jo mere stædighed, desto mere vokser striden,

jo mere magt hos et menneske, desto voldsommere bliver dets ophidselse,

jo mere rigdom, desto større højder når dets vrede!

En hidsig strid får ilden til at blusse op,

et hidsigt slagsmål får blodet til at flyde.

Puster du til en glød, blusser den op,

spytter du på den, går den ud

– og begge dele kommer fra din mund!

Bagtalelse

Forband bagtaleren og den tvetungede;

mange, der levede i fred, har han bragt i fordærv.

Bagtalelse har fået mange til at vakle

og fordrevet dem fra det ene folk til det andet;

befæstede byer har den bragt til fald,

magthaveres huse har den omstyrtet.

Bagtalelse har drevet dygtige kvinder ud af hjemmet

og berøvet dem lønnen for deres slid.

Den, som tager sig bagtalelse nær, får aldrig fred,

han kan ikke slå sig til ro.

Et slag af en pisk efterlader et sår,

men et slag af tungen knuser knoglerne.

Mange er blevet offer for sværdet,

men endnu flere er blevet offer for tungen.

Lykkelig den, som er beskyttet mod den

og ikke kommer ud for dens rasen,

og som ikke må slæbe på dens åg

og ikke er bundet med dens lænker.

For dens åg er et jernåg,

og dens lænker er kobberlænker.

Den død, den bringer, er en ond død,

hellere dødsriget end den!

Men den får ikke magt over de gudfrygtige,

de skal ikke brænde op i dens flamme.

De, som svigter Herren, vil komme i dens magt,

blandt dem skal den flamme op, uden at slukkes,

den skal slippes løs mod dem som en løve

og sønderrive dem som en panter.

Som du omgærder din ejendom med tjørnekrat

og gemmer dit sølv og guld godt,

skal du veje dine ord på en guldvægt

og sætte lås og slå for din mund.

Pas på, at du ikke forløber dig med din tunge,

så du bliver offer for den, der lurer på dig.

Krydshenvisning:

5 Mos 32,35

Rom 12,19

Krydshenvisning:

Matt 6,14-15

Kol 3,13

Krydshenvisning:

Matt 6,14-15

Kol 3,13

Ef 4,26

Krydshenvisning:

Matt 6,14-15

Kol 3,13

Ef 4,26

Krydshenvisning:

Matt 6,14-15

Kol 3,13

Krydshenvisning:

3 Mos 19,17-18

Sir 7,36 18,24

Krydshenvisning:

Sir 10,6

Krydshenvisning:

Ordsp 15,18

Krydshenvisning:

Ordsp 26,21

Krydshenvisning:

Sir 22,24

Krydshenvisning:

Ordsp 16,27-28

Krydshenvisning:

Jak 3,6 3,8

Krydshenvisning:

Sir 51,2-5

Note:

Versenes rækkefølge efter de fleste græske håndskrifter. Göttingerudgaven ændrer den (24a-25b-24b-25a).

Krydshenvisning:

Ordsp 13,3

Sir 22,27

Krydshenvisning:

Sir 21,25

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd