Bibelen online

Paulus' Første Brev til Korintherne Kapitel 10

Advarsel mod afgudsdyrkelse og mod at spise offerkød

Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus – og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det – som der står skrevet: »Folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at danse.« Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag blev der dræbt treogtyve tusind. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.

Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære! Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk: Har de, som spiser af offeret, ikke fællesskab med alteret?

Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Eller skal vi ægge Herren til vrede? Er vi stærkere end han?

Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.

Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. Men hvis nogen siger til jer: »Det er offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld; jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed? Hvis jeg deltager med taknemlighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for?

Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses.

Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!

Krydshenvisning:

1 Kor 4,16

Fil 3,17

Matt 10,38

Krydshenvisning:

2 Mos 16,15 16,35

Krydshenvisning:

2 Mos 17,6

4 Mos 20,8

Krydshenvisning:

4 Mos 14,29 14,33

Hebr 3,17-18

Krydshenvisning:

4 Mos 11,4

Krydshenvisning:

2 Mos 32,6

Krydshenvisning:

1 Kor 6,18

4 Mos 25,1-9

Krydshenvisning:

ApG 5,9

4 Mos 21,5-6

Krydshenvisning:

Fil 2,14

2 Mos 16,2

4 Mos 14,29 14,35-37

Hebr 11,28

Krydshenvisning:

Rom 4,23-24

Krydshenvisning:

Rom 11,20

Krydshenvisning:

Sl 68,20

1 Kor 1,9

1 Thess 5,24

2 Pet 2,9

Krydshenvisning:

ApG 15,20

2 Kor 6,16

1 Joh 5,21

Krydshenvisning:

1 Kor 2,15

Krydshenvisning:

Matt 26,26-28

1 Kor 11,23-26

Krydshenvisning:

Rom 12,5

1 Kor 12,12-13 12,27

Krydshenvisning:

3 Mos 7,6

1 Kor 9,13

Krydshenvisning:

1 Kor 8,4

Krydshenvisning:

5 Mos 32,17

Bar 4,7-8

Krydshenvisning:

2 Kor 6,15-16

Krydshenvisning:

5 Mos 32,21

Krydshenvisning:

1 Kor 6,12

Krydshenvisning:

Rom 15,2

1 Kor 10,33

Fil 2,4 2,21

Krydshenvisning:

Sl 24,1

2 Mos 19,5

Krydshenvisning:

Rom 14,6

1 Tim 4,4

Krydshenvisning:

Kol 3,17

Krydshenvisning:

Rom 14,13

Krydshenvisning:

1 Kor 9,19 9,22 10,24

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd