Bibelen online

Siraks Bog Kapitel 16

Ugudelige børn

Ønsk dig ikke mange børn, hvis de ikke duer til noget,

og glæd dig ikke over ugudelige sønner.

Glæd dig ikke over, at du har mange børn,

hvis de ikke frygter Herren.

Stol ikke på, at de får lov at leve,

og sæt ikke din lid til, at de er mange,

[for du vil snart komme til at sørge

og pludselig erfare, at de er døde.]

Hellere ét barn end tusind,

hellere dø barnløs end have ugudelige børn.

For én forstandig mands efterkommere kan befolke en by,

men en hel stamme af forbrydere kan udryddes.

Meget af den slags har mit øje set,

og mit øre har hørt noget, der gør endnu stærkere indtryk.

Den straffende og barmhjertige Gud

Mod synderes flok flammer ilden op,

ja, mod et ulydigt folk er vreden flammet op:

Han tilgav ikke kæmperne fra ældgamle dage,

hvis styrke bragte dem på afveje.

Han skånede ikke dem, Lot boede iblandt,

og som han afskyede på grund af deres hovmod.

Han forbarmede sig ikke over det folk, der var viet til undergang,

dem der blev fordrevet på grund af deres synder.

[Alt dette gjorde han mod hårdhjertede folkeslag,

men lod sig heller ikke formilde, når det gjaldt hans mange hellige.]

Sådan gik det de seks hundrede tusind mand,

der samlede sig i deres hårdhjertethed.

[Herren, som tugter og forbarmer sig, som slår og helbreder,

han beskyttede dog barmhjertigt og opdragende.]

Og var der kun én stivnakket,

ville det være besynderligt, om han forblev ustraffet.

For hos Herren er der både barmhjertighed og vrede;

han er en hersker, der både kan tilgive og udøse sin vrede.

Hans barmhjertighed er stor, men det er hans straf også;

han dømmer en mand efter hans gerninger.

En synder kan ikke undslippe med sit rov,

og den gudfrygtiges udholdenhed vil ikke være forgæves.

Herren giver mulighed for at gøre velgerninger;

enhver vil få i forhold til sine gerninger.

[Herren forhærdede Farao, så han ikke kendte Herren,

for at hans egenskaber skulle blive kendt under himlen.

Hans barmhjertighed er åbenbar for alle hans skabninger,

og sit lys og sit mørke har han tildelt menneskene.]

Sig ikke: »Jeg er skjult for Herren,

hvem i det høje husker på mig?

I mængden af mennesker kender ingen mig,

hvad er jeg blandt talløse skabninger?«

Se, himlen og himlenes himmel,

urdybet og jorden skælver, når han retter blikket mod dem.

[Hele verden er blevet til og bliver til ved hans vilje.]

Ligeledes ryster og bæver bjergene og jordens grundvolde,

når han betragter dem.

Et menneskehjerte tænker ikke over disse ting,

hvem har Herrens veje i tankerne?

Som en hvirvelvind, ingen kan se,

sådan er de fleste af hans gerninger i det skjulte.

»Hvem kan berette om hans retfærdige gerninger?

Hvem vil vente på dem? Hans afgørelse er jo langt borte,

[og ikke før til sidst undersøger han alt.«]

Sådan tænker den, der ikke er så klog;

en uforstandig og vildledt mand tænker dumt.

Det velordnede skaberværk

Hør på mig, min søn, og skaf dig indsigt,

læg dig mine ord på sinde.

Jeg vil fremføre velovervejet belæring

og meddele nøje gennemtænkt indsigt.

Da Herren i begyndelsen skabte sine værker

– dengang han frembragte dem – tildelte han dem hver især deres plads.

Han tilrettelagde for evigt deres virke

og bestemte deres magtområder slægt efter slægt.

De hverken sulter eller bliver trætte

eller ophører med deres virke.

De trænger ikke hinanden ud,

og de vil aldrig være ulydige mod hans ord.

Derpå tog Herren sig af jorden

og opfyldte den med sine gode gaver.

Med alle slags levende væsener dækkede han dens overflade,

og til jorden vender de tilbage.

Krydshenvisning:

Visd 4,1

Krydshenvisning:

4 Mos 11,1-3 16,1-35

Sir 45,18-19

Krydshenvisning:

1 Mos 6,4

Visd 14,6

Bar 3,26-28

Krydshenvisning:

1 Mos 19,23-25

Krydshenvisning:

3 Mos 18,27-29

Krydshenvisning:

2 Mos 12,37

4 Mos 26,65

Sir 46,8

Krydshenvisning:

2 Mos 20,5-6

Sir 5,6

Krydshenvisning:

Sl 62,13

Ordsp 24,12

Rom 2,6

Krydshenvisning:

Præd 8,12-13

Krydshenvisning:

Sir 17,22-23

Krydshenvisning:

2 Mos 9,16

Krydshenvisning:

Sir 23,18

Krydshenvisning:

5 Mos 10,14

Sl 18,8

Krydshenvisning:

Sl 104,32

Nah 1,5

Krydshenvisning:

Præd 11,5

Sir 43,32

Krydshenvisning:

1 Mos 1,14-18

Sl 104,19

Sir 43,10

Krydshenvisning:

1 Mos 1,20-25

Sl 104,29

Præd 3,20

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd