Bibelen online

Visdommens Bog Kapitel 4

Bedre er barnløshed sammen med godhed,

for udødelighed er at finde i mindet om godhed,

den agtes af både Gud og mennesker.

Hvor den findes, bliver den efterlignet,

hvor den er borte, længes man efter den;

i evigheden skrider den bekranset frem

som sejrherre i en kappestrid om fornemme priser.

Men ugudeliges børnerigdom er til ingen gavn,

som uædle stiklinger får de ikke dybe rødder

og finder ikke sikkert fæste.

Skulle de for en tid skyde grene,

står de dog usikkert; vinden rusker i dem,

og de rives op med rode af de stærke storme.

Kvistene knækker, før de er vokset helt ud,

deres frugt er til ingen nytte, for umoden til at spise

og kan ikke bruges til nogen ting;

for børn, der kommer af et syndigt samliv,

er ved domfældelsen vidner mod forældrene om ondskaben.

Men den retfærdige skal finde hvile, selv om han dør før tiden;

for det ærefulde ved alderdommen er ikke det lange liv

og måles ikke ud i antallet af år;

klogskab hos mennesker agtes som det grå hår,

en pletfri levevis som oldingens alder.

Den mand, som havde Guds velbehag, blev elsket af ham,

og da han levede omgivet af syndere, blev han taget bort;

han blev bortrykket, for at ondskab ikke skulle forvirre hans forstand

eller falskhed bedrage hans sjæl;

for nedrighed har en trolddomsmagt, som formørker det gode,

og det vilde begær fordærver det uskyldige sind.

Da han nåede fuldendelsen, havde han på kort tid levet længe;

for hans sjæl havde Herrens velbehag,

derfor hastede den bort fra den onde verden.

Folkene så det, men fattede det ikke,

de lagde sig ikke på sinde,

at han viser nåde og barmhjertighed mod sine udvalgte

og retter blikket mod sine fromme.

Den retfærdige, som døde, skal dømme de ugudelige, som lever,

den unge, som tidligt nåede fuldendelsen, skal dømme den uretfærdige

trods hans høje alder.

De ser nok den vises død,

men de forstår ikke, hvad der var Herrens tanke med ham,

og hvorfor han bragte ham i sikkerhed;

de ser det og lader hånt om det.

Men Herren ler ad dem,

og senere skal de blive til vanærede lig

og hånes blandt de døde i evighed,

for Herren skal styrte dem hovedkulds ned, så de bliver stumme,

han skal ryste dem løs fra deres grundvold

og fuldstændig ødelægge dem;

de skal være i pine,

og mindet om dem skal forgå.

Med skræk skal de møde frem, når deres synder tælles sammen,

og deres overtrædelser skal vende sig mod dem og fælde dem.

Krydshenvisning:

Sir 16,1-3

Krydshenvisning:

1 Kor 9,25

2 Tim 4,7-8

Krydshenvisning:

Sir 23,25 40,15

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Es 57,1-2

Visd 3,1-3

Krydshenvisning:

Job 32,9

Sl 119,100

Krydshenvisning:

Job 32,9

Sl 119,100

Ordsp 16,31

Note:

Den mand: Enok, 1 Mos 5,23-24, jf. Sir 44,16; 49,14. Hebr 11,5

Krydshenvisning:

Visd 3,8-9

Krydshenvisning:

Visd 3,8-9

Krydshenvisning:

Sl 2,4 59,9

Ordsp 1,26

Krydshenvisning:

50 bibeltekster du skal kende

Bibelens højdepunkter udvalgt af Sørine Gotfredsen
50 bibeltekster
279,95

Forfatter: Sørine Gotfredsen
Sidetal: 256 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-301-5
Mål: 13,8 x 21,5 cm.