Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 26

Mandtal over de israelitiske slægter

Efter denne plage sagde Herren til Moses og til Arons søn, præsten Eleazar: »Hold mandtal over hele israelitternes menighed fra tyve år og opefter, fædrenehus for fædrenehus, alle våbenføre mænd i Israel.« På Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko mønstrede Moses og præsten Eleazar dem fra tyve år og opefter, sådan som Herren havde befalet Moses. Israelitterne, som drog ud af Egypten, var følgende:

Ruben var Israels førstefødte. Rubens efterkommere: Enok, enokitternes slægt; fra Pallu stammer palluitternes slægt; fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Karmi stammer karmitternes slægt. Det var rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem var 43.730.

Eliab var søn af Pallu. Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram, der var højt ansete i menigheden, men som gjorde oprør mod Moses og Aron sammen med Koras flok, dengang de indlod sig i strid med Herren, og jorden åbnede sit gab og slugte dem tillige med Kora, og flokken døde. Da ilden fortærede de 250 mand, blev de en advarsel. Men Koras sønner døde ikke.

Simeons efterkommere, slægt for slægt: Fra Nemuel stammer nemuelitternes slægt; fra Jamin stammer jaminitternes slægt; fra Jakin stammer jakinitternes slægt; fra Zera stammer zeraitternes slægt; fra Saul stammer saulitternes slægt. Det var simeonitternes slægter, 22.200.

Gads efterkommere, slægt for slægt: Fra Sefon stammer sefonitternes slægt; fra Haggi stammer haggitternes slægt; fra Shuni stammer shunitternes slægt; fra Ozni stammer oznitternes slægt; fra Eri stammer eritternes slægt; fra Arod stammer aroditternes slægt; fra Ar'eli stammer ar'elitternes slægt. Det var gaditternes slægter; de mønstrede af dem var 40.500.

Er og Onan var sønner af Juda, men Er og Onan døde i Kana'an. Judas efterkommere, slægt for slægt: Fra Shela stammer shelanitternes slægt; fra Peres stammer peresitternes slægt; fra Zera stammer zeraitternes slægt. Peres' efterkommere var: Fra Hesron stammer hesronitternes slægt; fra Hamul stammer hamulitternes slægt. Det var Judas slægter; de mønstrede af dem var 76.500.

Issakars efterkommere, slægt for slægt: Tola, tolaitternes slægt; fra Puvva stammer punitternes slægt; fra Jashub stammer jashubitternes slægt; fra Shimron stammer shimronitternes slægt. Det var Issakars slægter; de mønstrede af dem var 64.300.

Zebulons efterkommere, slægt for slægt: Fra Sered stammer sereditternes slægt; fra Elon stammer elonitternes slægt; fra Jakle'el stammer jakle'elitternes slægt. Det var zebulonitternes slægter; de mønstrede af dem var 60.500.

Josefs sønner, Manasse og Efraim, slægt for slægt: Manasses efterkommere: Fra Makir stammer makiritternes slægt. Makir havde fået sønnen Gilead. Fra Gilead stammer gileaditternes slægt. Dette er Gileads efterkommere: Iezer, iezritternes slægt; fra Helek stammer helekitternes slægt; Asriel, asrielitternes slægt; Sikem, sikemitternes slægt; Shemida, shemidaitternes slægt; Hefer, heferitternes slægt. Hefers søn Selofkad havde ingen sønner, kun døtre. Selofkads døtre hed Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. Det var Manasses slægter; de mønstrede af dem var 52.700. Dette er Efraims efterkommere, slægt for slægt: Fra Shutela stammer shutelaitternes slægt; fra Beker stammer bekeritternes slægt; fra Tahan stammer tahanitternes slægt. Dette er Shutelas efterkommere: Fra Eran stammer eranitternes slægt. Det var efraimitternes slægter; de mønstrede af dem var 32.500. Det var Josefs efterkommere, slægt for slægt.

Benjamins efterkommere, slægt for slægt: Fra Bela stammer belaitternes slægt; fra Ashbel stammer ashbelitternes slægt; fra Akiram stammer akiramitternes slægt; fra Shufam stammer shufamitternes slægt; fra Hufam stammer hufamitternes slægt. Belas sønner var Ard og Na'aman. Fra Ard stammer arditternes slægt; fra Na'aman stammer na'amitternes slægt. Det var benjaminitterne, slægt for slægt; de mønstrede af dem var 45.600.

Dette er Dans efterkommere, slægt for slægt: Fra Shuham stammer shuhamitternes slægt. Det var Dans slægter; de mønstrede af dem var 64.400.

Ashers efterkommere, slægt for slægt: Fra Jimna stammer Jimnas slægt; fra Jishvi stammer jishvitternes slægt; fra Beria stammer beri'itternes slægt. Fra Berias sønner: Fra Heber stammer hebritternes slægt; fra Malkiel stammer malkielitternes slægt. Ashers datter hed Sera. Det var asheritternes slægter; de mønstrede af dem var 53.400.

Naftalis efterkommere, slægt for slægt: Fra Jakse'el stammer jakse'elitternes slægt; fra Guni stammer gunitternes slægt; fra Jeser stammer jeseritternes slægt; fra Shillem stammer shillemitternes slægt. Det var Naftalis slægter; de mønstrede af dem var 45.400.

Det var de mønstrede af israelitterne, 601.730.

Herren talte til Moses og sagde: »Til dem skal landet fordeles som arvelod med opregning af navnene på dem. En stor stamme skal du give stor arvelod, en lille skal du give lille arvelod; enhver skal have sin arvelod efter tallet af sine mønstrede. Men landet skal fordeles ved lodkastning; de skal have arvelod efter navnene på deres fædrenestammer. Efter lodkastningens udfald skal deres arvelodder fordeles mellem store og små.«

Dette er de mønstrede af levitterne, slægt for slægt: Fra Gershon stammer gershonitternes slægt; fra Kehat stammer kehatitternes slægt; fra Merari stammer meraritternes slægt. Dette er Levis slægter: libnitternes slægt, hebronitternes slægt, maklitternes slægt, mushitternes slægt, koraitternes slægt. Kehat havde fået sønnen Amram, og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam. Aron havde fået sønnerne Nadab og Abihu, Eleazar og Itamar. Nadab og Abihu døde, fordi de frembar uhellig ild for Herrens ansigt. De mønstrede af dem var 23.000, alle af mandkøn fra en måned og opefter. De blev ikke mønstret sammen med de øvrige israelitter, for de fik ikke arvelod sammen med israelitterne.

Det var dem, der blev mønstret af Moses og præsten Eleazar, dengang de holdt mønstring over israelitterne på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. Blandt dem var der ingen tilbage af dem, der var blevet mønstret af Moses og præsten Aron, dengang de havde mønstret israelitterne i Sinajs ørken. For Herren havde sagt til dem, at de skulle dø i ørkenen. Der var ikke andre tilbage af dem end Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn.

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

4 Mos 16,1 16,12

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

1 Mos 46,10

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

1 Mos 38,7-10

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Ruth 4,18

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Jos 17,1-6

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Jos 17,1-6

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Jos 17,1-6

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Jos 17,1-6

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Jos 17,1-6

4 Mos 27,1

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

1 Krøn 4-8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,1-46

Krydshenvisning:

4 Mos 33,54

Krydshenvisning:

Jos 14,2

Krydshenvisning:

4 Mos 3,17-20

2 Mos 6,16-25

Krydshenvisning:

2 Mos 2,1 6,20

Krydshenvisning:

4 Mos 3,2

Krydshenvisning:

4 Mos 3,4

Krydshenvisning:

4 Mos 1

Krydshenvisning:

4 Mos 14,22-38

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd