Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 6

Herrens løfte om Israels udfrielse

Gud talte til Moses og sagde til ham: »Jeg er Herren! Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem. Jeg oprettede også min pagt med dem om at give dem Kana'an, det land, hvor de boede som fremmede. Nu har jeg hørt israelitternes jamren over, at egypterne har gjort dem til trælle, og jeg husker på min pagt. Sig derfor til israelitterne: Jeg er Herren! Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten. Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg ville give Abraham, Isak og Jakob; det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren!«

Sådan talte Moses til israelitterne. Men de ville ikke høre på Moses, fordi de havde mistet modet under det hårde arbejde. Da sagde Herren til Moses: »Gå hen og sig til Egyptens konge Farao, at han skal lade israelitterne gå ud af landet.« Men Moses sagde for Herrens ansigt: »Israelitterne vil ikke høre på mig! Hvorfor skulle Farao så høre på mig, når jeg er uomskåret på læberne?«

Herren gav Moses og Aron besked om at gå til israelitterne og til egypterkongen Farao, for at israelitterne kunne blive ført ud af Egypten.

Rubens, Simeons og Levis slægter

Dette er overhovederne for deres fædrenehuse:

Israels førstefødte søn Rubens sønner var: Enok, Pallu, Hesron og Karmi. Det var Rubens slægter.

Simeons sønner var: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul; han var søn af en kana'anæisk kvinde. Det var Simeons slægter.

Dette er navnene på Levis sønner ifølge deres slægtsbøger: Gershon, Kehat og Merari. Levi levede 137 år. Gershons sønner var: Libni og Shim'i slægt for slægt. Kehats sønner var: Amram, Jis'har, Hebron og Uzziel. Kehat levede 133 år. Meraris sønner var: Makli og Mushi. Det var levitternes slægter ifølge deres slægtsbøger. Amram giftede sig med sin faster Jokebed. Hun fødte ham Aron og Moses. Amram levede 137 år. Jis'hars sønner var: Kora, Nefeg og Zikri. Uzziels sønner var: Mishael, Elsafan og Sitri. Aron giftede sig med Elisheba, der var datter af Amminadab og søster til Nakshon. Hun fødte ham Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. Koras sønner var: Assir, Elkana og Abiasaf. Det var koraitternes slægter. Arons søn Eleazar giftede sig med en af Putiels døtre. Hun fødte ham Pinehas.

Det var overhovederne for levitternes fædrenehuse slægt for slægt.

Faraos forhærdelse

Det var til Aron og Moses, Herren sagde: »Før israelitterne ud af Egypten i deres hærskarer!« Det var dem, der skulle tale til egypterkongen Farao, for at israelitterne kunne blive ført ud af Egypten; det var Moses og Aron.

Den dag Herren talte til Moses i Egypten, sagde han til ham: »Jeg er Herren! Alt det, jeg taler til dig, skal du tale til Farao, Egyptens konge.« Moses sagde for Herrens ansigt: »Jeg er uomskåret på læberne, så hvorfor skulle Farao høre på mig?«

Krydshenvisning:

2 Mos 3,14-15

1 Mos 17,1

Krydshenvisning:

2 Mos 3,14-15

1 Mos 17,1

Krydshenvisning:

1 Mos 17,7-8

Krydshenvisning:

2 Mos 2,24

Krydshenvisning:

1 Mos 22,16

Krydshenvisning:

2 Mos 4,10

Krydshenvisning:

1 Mos 46,9-11

Krydshenvisning:

1 Mos 46,9-11

1 Krøn 4,24

Krydshenvisning:

1 Mos 46,9-11

1 Krøn 5,27-30 6,1-4

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,27-30 6,1-4

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,27-30 6,1-4

Krydshenvisning:

1 Krøn 5,27-30 6,1-4

Krydshenvisning:

2 Mos 2,1

3 Mos 18,12

Krydshenvisning:

4 Mos 16,1

Krydshenvisning:

3 Mos 10,4

Krydshenvisning:

2 Mos 28,1

Krydshenvisning:

1 Krøn 6,7

Krydshenvisning:

4 Mos 25,7

Krydshenvisning:

2 Mos 6,12

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd