Liturgiske vejledning for præster i sygehussektoren

En samling ritualer til brug ved blandt andet gudstjeneste, nøddåb og nødbryllup

Ny revideret udgave af vejledningen fra 2003. Vejledningen kan bruges af alle præster, der arbejder med syge og døende på sygehus og hospice, i psykiatri, på plejecenter eller demens-afsnit.

Vejledningen er en samling af ritualer til brug ved gudstjeneste/andagt, nøddåb, nødbryllup, nadver og skriftemål, samt ved dødsleje og udsyngning. Vejledningen indeholder også et helt nyt ritual omkring organdonation. Endelig er der et par forslag, dels til gudstjeneste på hospice, dels til mindegudstjeneste for pårørende og efterladte, som også kan anvendes i forbindelse med ulykker eller katastrofer.

SySam ser vejledningen som en nødvendig samling af ritualer i præstens "værktøjskasse".

199,00

Forfatter: Sygehuspræsternes Sammenslutning
Sidetal: 72 sider
Varenummer: 978-87-91376-39-9
Andet: Tekstørrelse: Mellem

Bispekollegiet udtaler fælles:

"Sygehuspræstearbejdet er en afgørende del af folkekirkens tjeneste for dens medlemmer. De kirkelige handlinger i dette regi har ofte en meget alvorlig baggrund. Derfor er det afgørende, at de er vel gennemtænkte, og at den enkelte sygehuspræst hurtigt kan finde den nødvendige vejledning. Vi hilser det meget velkommen, at der nu er sket en ajourføring af den liturgiske vejledning, også med nye ritualer til nye situationer. Bogen kan for alle præster være et nyttigt redskab i alvorlige situationer."