Copyright

Copyright: Brug af bibeltekst i trykte og digitale udgivelser

Bibelselskabet udgiver Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og har ophavsrettighederne til hele denne bibeloversættelse.

Vi håber, at mange vil bruge den og få glæde af den.

Bibelen online kan benyttes frit fra Bibelselskabets hjemmeside til privat læsning.

Eksemplarfremstilling til brug for undervisning i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.

I det følgende beskrives, hvordan forlag, der ønsker at anvende bibelteksten i udgivelser (trykte eller digitale), på hjemmesider og/eller under andre former, kan forholde sig.

I øvrigt følger Bibelselskabet de gængse regler i ophavsretsloven.

Spørgsmål om rettigheder kan rettes til Bibelselskabets Forlag på rettigheder@bibelselskabet.dk.

Med venlig hilsen
Bibelselskabet

1. Citat-retten.

Man har altid lov til at citere gratis fra en tekst, og det gælder selvfølgelig også fra den autoriserede bibeloversættelse.  Man skal blot følge det, der hedder ’god citatskik’. Som tommelfingerregel kan man sige at:

1) et citat udgør en minimal del af den samlede udgivelse
2) et citat indgår i en større sammenhæng.
3) et citat gengives ordret

Når man citerer, skal rettighedshaveren krediteres og kilden angives. Det betyder konkret, at du i kolofonen eller i nærheden af bibelcitatet skal skrive:

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

2. Mindre uddrag af bibeltekst

Du må også meget gerne anvende kortere og længere uddrag af den autoriserede bibeloversættelse i en trykt eller digital udgivelse, på hjemmesider, i e-bøger og/eller f.eks. som digitalt bilag/tillægsmateriale til en bog eller andet.

Vi forudsætter i den forbindelse:

 • at bibelteksten i givet fald vil indgå som en del af en større sammenhæng i din trykte eller digitale udgivelse
 • at bibelteksten max. udgør 20 % af den samlede trykte eller digitale udgivelse
 • at du ikke udgiver hele bibelske skrifter

Vilkår for denne anvendelse:

 • Bibelselskabet skal krediteres med følgende tekst enten i forbindelse med bibelteksten eller i kolofonen:

Bibeltekst bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992.

 • For anvendelse af bibeltekster i denne forbindelse afregnes et mindre beløb til Bibelselskabet. Det sker ud fra, hvad der tidligere var  Forlæggerforeningens takster og er baseret på omfang af teksten, oplag og / eller den tid, bibelteksten skal ligge på hjemmesiden. P.t. koster det kr. 89,99 for én side bibeltekst a 2400 tegn inkl. mellemrum i et oplag på 1000 eksemplarer. 

3. Liturgiske tekster samt søn- og helligdagstekster

Der gælder særlige regler for brug af disse bibeltekster. Det er tekster som har en særlig karakter, og derfor vil Bibelselskabet gerne give tilladelse til, at de kan anvendes gratis.

De bibeltekster, det drejer sig om, er:

 • Kirkeårets bibeltekster
 • Fadervor
 • Velsignelsen (den aronitiske såvel som den apostolske)
 • De liturgiske tekster, som indgår i ritualerne for dåb, nadver, konfirmation, bryllup, begravelse

Vi forudsætter også i denne forbindelse:

 • at bibelteksten i givet fald vil indgå som en del af en større sammenhæng i din trykte eller digitale udgivelse
 • at bibelteksten max. udgør 20 % af den samlede trykte eller digitale udgivelse
 • at du ikke udgiver hele bibelske skrifter

Vilkår for brug af teksterne:

 • Du skal udfylde en toårig licensaftale. Du skal selv sørge for at forny den, når de to år er gået.
 • Bibelselskabet skal krediteres i overensstemmelse med licensaftalen
 • Ved anvendelse af teksterne på hjemmesider skal du på passende steder på hjemmesiden henvise til Bibelselskabets online version af Bibelen, http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx, f.eks. med flg. tekst: hvis du vil læse/vide mere, så klik …

.....................................................................................................................

Hvis du gerne vil anvende og inddrage bibeltekst i trykte eller digitale udgivelser, på hjemmesider eller på anden vis, der falder uden for disse tre modeller, (f.eks. sms- eller email-tjenester, udgivelse af hele bibelske skrifter eller lign.), så er du meget velkommen til at henvende dig til Bibelselskabet og høre om mulighederne.

Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du synes at særlige forhold gør, at du ikke skal betale for anvendelse af bibeltekst i forbindelse med en udgivelse eller digitalt.

Du kan enten skrive til Bibelselskabets Forlag på rettigheder@bibelselskabet.dk eller ringe på tlf. 33 12 78 35.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd