Bibelen

Hvad handler Bibelen om?

Bibelen er ikke én bog men mange bøger, 66 i alt. De er skrevet af forskellige mennesker til forskellige tider. Men som Bibelen fremtræder i dag, er den også én sammenhængende fortælling og historie med en begyndelse, en midte og en slutning.

Helt overordnet kan man sige, at Bibelen handler om Gud og mennesker og deres indbyrdes forhold. Det Gamle Testamente er den første del af historien, som begynder med verdens og menneskers skabelse. Derpå følger man især én slægt, Abrahams, og ét folk, Israel. Det Nye Testamente er anden del af historien eller rettere: Historiens midte og midtpunkt. Her hører man om Jesus, hans liv, død og opstandelse fra de døde og siden om de første kristne.Det Nye Testamente og dermed Bibelen og Guds historie slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny verden, en ny himmel og en ny jord.Det er den historie, Bibelen selv fortæller. I det følgende kan du læse et kort resumé af den historie. Vil du læse mere, så se på disse steder i Bibelen.

Du kan også læse om den røde tråd i Bibelen her

Begyndelsen

Det Gamle TestamenteUrhistorien


Det hele begynder, fortæller Bibelen, med begyndelsen. Det vil sige med, at Gud skaber verden med Himmel og jord og stjerner, sol og måne, dyr og planter og mennesker. Mennesket bliver skabt som mand og kvinde i Guds billede, fortælles det.

De to første mennesker, Adam og Eva, bor i Paradisets have. Her må de spise alle frugter fra alle træer i haven på nær Kundskabens Træ. Men en slange i haven lokker dem til at gøre det alligevel. Nu kan de kende forskel på godt og ondt, og derfor må de ikke længere også spise frugterne fra Livets Træ. For det er kun Gud, der både må spise af Kundskabens Træ og Livets Træ.Gud sender Adam og Eva ud af Paradisets Have til et liv på helt andre betingelser end før. De må arbejde hårdt for at få mad, og døden bliver en del af deres livsvilkår. De kommer med andre ord til at leve på de vilkår, vi også i dag lever på. Men også uden for Paradisets have er Gud med sine mennesker, fortæller Bibelen.Efter skabelsen og syndefaldet følger historien om verdens første mord, da Adam og Evas søn Kain slår sin bror Abel ihjel og må flygte. Adam og Eva får flere børn, og der vokser en hel slægt frem, som spreder sig over hele jorden.De opfører sig ikke, som Gud vil have det, og derfor sender Gud en syndflod, som slår alle ihjel. Kun Noa og hans familie overlever i en ark, et stort skib, sammen med et par af alle dyr, der findes. Så vokser en ny menneskeslægt frem, som vil bygge et tårn ind i himlen. Men Gud stopper planerne ved at give mennesker forskellige sprog, så de spredes for alle vinde ud over hele jorden.Historierne om skabelse, syndefald, Kain og Abel, syndflod, Noas ark og Babelstårnet findes i Bibelens første 11 kapitler og kaldes ofte for urhistorien.

Abraham, Isak og Jakob

Herefter snævrer historien ind, så vi kun hører om en enkelt af alle slægterne, nemlig Abrahams. Gud lover Abraham og hans slægt et land, Kanaans Land. Han lover også, at Abrahams efterkommere skal blive lige så mange som sandkornene, og at alle folkeslag skal velsignes igennem ham.Abraham får sønnen Isak, hvis yngste søn Jakob får en række sønner, blandt andre Josef. Gennem ham kommer hele slægten til Egypten, og her bliver deres efterkommere i de næste fire hundrede år. De bliver flere og flere, ja et helt folk, israelitterne, men selvom de kom til landet som gæster, bliver de efterhånden behandlet som slaver.Gud taler til israelitten Moses gennem en brændende tornebusk. Han bliver folkets leder, som skal føre dem ud af Egypten og tilbage til det land, som Gud lovede deres forfader Abraham.Moses

Moses fører folket gennem Det Røde Hav ud af Egypten og tilbage gennem ørkenen til det land, de kom fra, og som Gud vil give dem. Men folket er utaknemmelige for deres befrielse og giver sig til at dyrke en guldkalv som gud i stedet for Gud selv.Alligevel slutter Gud en aftale, en pagt, med dem om, at de skal være hans folk, og at han vil være deres Gud. Gud giver Moses og folket De Ti Bud på Sinaj Bjerg. Men Gud beslutter også, at folket skal vandre rundt i ørkenen i fyrre år, inden de får lov at komme til det land, de har fået lovet.David

Her bosætter de sig efter først at have kæmpet mod nogle af dem, der i forvejen bor i landet og mod andre folkeslag rundt omkring. I begyndelsen har folket ikke nogen konge, ud over Gud, men efterhånden bliver der behov for en jordisk konge. Den første er Saul; derpå følger David, som bliver en stor konge, som man, både mens han lever og sidenhen, ser op til og tilbage på med stolthed og glæde. Men ikke engang David lever helt, som Gud vil have det. Det samme gælder Davids søn og tronfølger, Salomo, som ellers bygger templet i Jerusalem, rigets hovedstad, til tilbedelse af Gud. Men Salomo dyrker også mange andre guder end Gud, og derfor begynder riget som straf at falde fra hinanden.Først bliver riget Israel delt i to, og senere bliver det erobret af den babylonske konge Nebukadneser. Templet bliver ødelagt, og det meste af folket bliver deporteret til Babylonien.Profeter

Gud udvælger profeter blandt folket for at vejlede både folk og konger. Profeterne kan både forkynde dom og nederlag, men også frelse og håb. Nogle af dem ser frem mod en skikkelse, som vil betyde frelse og genopretning af Jerusalem, Israel og forholdet til Gud. De mest kendte profeter er Esajas og Jeremias.

Midtpunktet

Det Nye Testamente

Efter mange, mange år fødes en dreng ind i Abrahams, Isaks, Jakobs og Davids slægt. Han bliver kaldt Jesus. Han er født af en kvinde, Maria, og er derfor et menneske. Men, fortæller Bibelen, han er samtidig Guds søn, fordi han er blevet til ved Helligåndens kraft. Bibelen fortæller også, at Jesus er verdens frelser, og på den måde bliver Bibelens historie igen en historie om alle mennesker og ikke kun om det ene folk.Jesus

Historien om Jesus fortælles som sagt i Det Nye TestamenteHan fødes i en stald og vokser op hos Maria og Josef. Da han bliver voksen, bliver han døbt af sin fætter Johannes og får Guds ånd over sig. Han samler 12 disciple omkring sig, som han vandrer rundt i hele Israel med. Han helbreder, vækker folk fra døden og fortæller om Gud, om hvordan Gud vil have, at mennesker skal leve på jorden, om livet i Guds rige og om, at man skal tro på Gud.De ting, Jesus siger og gør, er meget provokerende for dem, der har magten både religiøst og politisk. Derfor bliver han henrettet. Men tre dage efter står han op af graven og viser sig for sine disciple som et levende menneske.Efter fyrre dage forlader Jesus jorden og stiger til himmelsEfter yderligere ti dage bliver hans disciple fyldt af Helligånden, så de bliver fyldt af liv og mod og giver sig til at fortælle alle mennesker om Jesus og om, at han er Guds søn. Mange begynder at tro på det, og de bliver døbt og bliver kristne.De første menigheder

I Middelhavsområdet, som var den verden, man kendte på det tidspunkt, bliver der grundlagt mange menigheder af mennesker, som tror. Det er blandt andre Paulus, som grundlægger disse menigheder. Han og andre skriver breve til menighederne om, hvordan man skal leve som kristen, og om hvad det vil sige, at Jesus er Guds søn. Afskrifter af nogle af disse breve er bevaret og står i Bibelen.

Slutningen

En ny verden

Til sidst i Bibelen fortælles det, hvordan hele den jord, som Gud skabte i begyndelsen, vil gå under. Herefter, fortælles det, vil Gud skabe en helt ny jord og en helt ny himmel, så alt bliver, som det var i begyndelsen, hvor Gud så på det, han havde skabt, og så, at det var godt.Det er meget kort fortalt den historie, Bibelen fortæller om Gud og mennesker.Man kan kalde det en kærlighedshistorie, eller man kan som Bibelselskabets tidligere generalsekretær Tine Lindhardt kalde det en historie om et forhold i krise.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd