Pinseduen bag alteret i Peterskirken
Når klassen har læst pinsefortællingen er det oplagt at arbejde lidt med hvorfor og hvordan man kalder pinsen for kirkens fødselsdag. Billede: Pixabay

Sidsel Leth Svensson og Birgitte Krogh

Gode ideer til pinse i indskolingen

Pinsen handler om sprog, om Helligånden og kirkens fødselsdag. Få gode ideer til pinseaktiviteter i indskolingen

Det er oplagt at begynde et pinseforløb med at læse pinsefortællingen for eleverne. Brug evt. Synne Garffs De Mindstes Bibel eller Johannes Møllehaves Børnebibelen.

Fortællingen kan krydres med den lille historie om Babelstårnet fra Det Gamle Testamente. I denne fortælling begynder mennesket at tale forskellige sprog og i pinsefortællingen bliver sprogenes forskelle for en stund ophævet.

Når eleverne har hørt eller læst historierne, kan klassen eksempelvis arbejde videre med duen som symbol på Helligånden og med at forstå hvad sprog er.

Duen som symbol på Helligånden

Duen er et kristent symbol på Helligånden. Det skyldes bl.a. fortællingen i Det Nye Testamente, hvor Jesus bliver døbt af Johannes Døberen. Her viser Helligånden sig som en due. (Lukasevangeliet, kapitel 3, vers 21-22). I en kristen kirke vil man ofte se en due over prædikestolen. Det skal symbolisere, at præsten bliver inspireret af Helligånden, når han/hun prædiker.

Astrid Lindgrens roman Brødrene Løvehjerte kan bruges til at forklare eleverne, hvordan duen bruges som symbol.

Læs de to første kapitler af Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Disse to kapitler er en afrundet helhed, der sagtens kan læses for sig selv.

I disse kapitler repræsenterer den hvide due Jonatan, og duen trøster Karl – Tvebak, indtil han igen skal være sammen med sin storebror. Astrid Lindgren er her helt klart inspireret af Bibelen, hvor duen er en talsmand, som bringer håb.

Sprog

I pinsefortællingen spiller sprog en væsentlig rolle, idet disciplene pludselig kan tale alverdens sprog. Hvis eleverne skal forstå fortællingen, kan det være en god ide at gå i dybden med hvad sprog egentlig betyder.

Tal med eleverne om sprog. Hvilke sprog kender de ud over dansk? Nogle har måske været på ferie i udlandet, andre har set engelske film, og måske er der fremmedsprogede elever i klassen mv. Har eleverne oplevet situationer, hvor de gerne ville kunne tale et fremmed sprog?

Sprog er vigtigt for, at vi mennesker kan forstå hinanden. Lege som Tegn og gæt eller Gæt og grimasser kan underbygge dette. Her følger et par forslag til aktiviteter, der kan øge elevernes bevidsthed om sprog.

Aktivitet: Find din landsmand

Læreren: Hvisk til hver enkelt elev et land, hvorfra han/hun kommer og fortæl, hvordan man siger goddag i dét land. Der skal være mindst to elever fra samme land. Læreren kan også klippe små kort, hvor der på bagsiden står navnet på et land, og hvordan man siger goddag her. Eleverne trækker så hver et kort.

Eleverne: Går rundt mellem hinanden og skal nu finde deres landsmænd ved at sige goddag på deres lands sprog.

England - HOW DO YOU DO

Tyskland - GUTEN TAG

Frankrig - BON JOUR

Grækenland - KALI MERA

Kina - NIHAU

Israel - SHALOM

Indien - SHAM

Spanien - HOLA

Læreren stopper aktiviteten, når mere end halvdelen af eleverne har fundet deres makker. Tal herefter om, hvad eleverne oplevede.

Aktivitet: Bygge mur i byen Babel 

En samarbejdsøvelse, hvor eleverne skal bygge en lang mur med deres egne kroppe.

Læreren: Forklar eleverne, at de, uden at tale sammen men ved hjælp af kropssprog, skal bygge en mur med deres egne kroppe, således at de står efter alder - forreste elev er yngst, og muren slutter med den ældste elev.

Formål: At eleverne opdager, hvor svært det er at samarbejde, når ikke man kan tale sammen.

Samtale: Lav derefter en lignende samarbejdsøvelse, hvor eleverne gerne må tale sammen, og slut af med at samtale omkring samarbejdsforskellene i øvelserne.