Illustrationer fra min mini katekismus.
De farverige og sprudlende illustrationer til "Min Mini Katekismus" er lavet af Kamilla Wichmann, som blandt andet også har illustreret "i boksen" og "Godmorgen & Godnat". Foto: Bibelselskabet.

28.07.2015 Thilde Thordahl Andersen

Er du klar til at undervise nye minikonfirmander?

Min Mini Katekismus fra Bibelselskabets Forlag er enkel og klar formidling af kristendom til minikonfirmander med kroppen i centrum, og lige nu kan du få materialet til en fordelagtig tilbudspris.

Snart begynder nye hold af minikonfirmander i landets sogne, og derfor er det tid til at finde godt og inddragende materiale til undervisningen.

Min Mini Katekismus er et glimrende og velafprøvet materiale at vælge, for det har slået sig fast som en væsentlig bestanddel af minikonfirmandundervisningen i sogne over hele landet, og så er det nemt at gå til.

Min Mini Katekismus lægger op til at arbejde med kristendom ikke fra a til å men fra top til tå. Det betyder, at krop, sanser og bevægelse får en central plads i minikonfirmandundervisningen.

Se en smagsprøve på elevbogen her.

Pernille Østrem, sognepræst ved Stefanskirken i København, skriver i sin anmeldelse af materialet for Kirken i København:

"Maria Baastrup Jørgensen har lavet en bog til minikonfirmander, som efter min bedste overbevisning rummer den eneste vej at gå i arbejdet med aldersgruppen: Den oplevelsesbaserede og ikke mindst kropslige tilgang... en god måde at arbejde sig gennem temaer, som det er en stor udfordring at formidle til børn... Den "slår hovedet på sømmet" og formår at "omfavne" mange af den kristne børnelærdoms gaver, som vi gerne vil give videre til vores børn."

Kroppen som medspiller

Der er mange gode pædagogiske og didaktiske grunde til at tage udgangspunkt i børnenes egen krop og sansning. Også når emnet er kristendom, er det i høj grad frugtbart at bruge kroppen som det metodiske udgangspunkt.

Når emnet er kristendom, er det i høj grad frugtbart at bruge kroppen som det metodiske udgangspunkt.

Det betyder nemlig, at der kan arbejdes med teologiens abstrakte begreber på en konkret og erfaringsnær måde, som har nær forbindelse til børnenes egen verden og hverdag.

Min Mini Katekismus indeholder forslag til i alt 14 gange minikonfirmandundervisning, hver gang med udgangspunkt i en kropsdel og med mange forslag til forløb og aktiviteter, samt en afsluttende gudstjeneste.

Her er 13 bibelgenfortællinger - fire fra Det Gamle Testamente og ni fra Det Nye Testamente.

Der er også sider med uddybning af de væsentligste pointer og indføring i kristendommens vigtigste tanker og værdier – om alt fra ånd, barmhjertighed, bøn og salmesang til dåb, nadver, opstandelse og diakoni. Alt i et sprog børnene kan læse, forstå og forholde sig til.

Se en smagsprøve på undervisningsvejledningen her.

Kvinden bag succesen

Forfatteren til Min Mini Katekismus, teologen Maria Baastrup Jørgensen, har som præst gennem flere år beskæftiget sig med formidling af kristendom til børn og unge.

Hun har en evne til at formidle det store og ufattelige på en enkel og klar måde, der rammer målgruppen. Det har hun også demonstreret i det roste undervisningsmaterialet i Boksen.

En katekismus til børn

Min Mini Katekismus lægger sig tæt op ad katekismus-traditionen, idet den rummer:

  • En enkel og kortfattet fremstilling af den kristne tros grundlæggende indhold.
  • Fokus på det kristne liv i praksis.
  • Spørgsmål og svar, som inviterer til tolkning ud fra egne erfaringer.

I katekismen er der også salmer, fadervor og trosbekendelsen. 

"Maria Baastrup Jørgensen har lavet en bog til minikonfirmander, som efter min bedste overbevisning rummer den eneste vej at gå i arbejdet med aldersgruppen: Den oplevelses-baserede og ikke mindst kropslige tilgang."

Der er lagt vægt på at lave et fleksibelt, anvendeligt og varieret materiale af høj faglig kvalitet, som kan tilgodese de mange forskellige måder, minikonfirmand-undervisning afvikles på rundt omkring i landet.

Materialet kommer rundt om samtlige emner, som forordningen for indledende konfirmandundervisning/dåbsoplærende børneundervisning nævner.

Elevbogen bliver barnets egen, for undervisningsmaterialet lægger op til en personliggørelse af katekismen med tegninger og egen tekst. Bogen bliver derfor en gave, der rækker ud over undervisningen. 

Sognepræst Søren Hermansen, Præsteforeningens Blad, skriver om Min Mini Katekismus:

"I lærervejledningen er der anvisninger på, hvorledes man inddrager kroppen i salmerne, og det er intet mindre end genialt ... Her er [idéerne, red.] serveret på et sølvfad og lige til at gå til ... Hvor er det bare godt med den mini-katekismus! ... materialet gav mig meget lyst til at komme i gang med at fortælle om kristendom og krop."

Tilbud til kirker lige nu

Lige nu har vi særlige tilbud til kirker på undervisningsmateriale til konfirmander og minikonfirmander. Se dem her.