Min Mini Katekismus er med sin formidling i børnenes øjenhøjde en stor hjælp i undervisningen. Illustrationen er lavet af Kamilla Wichmann.
Min Mini Katekismus er med sin formidling i børnenes øjenhøjde en stor hjælp i undervisningen. Illustrationen er lavet af Kamilla Wichmann.

Kirkelig Undervisning - for minikonfirmander

Forslag til tema om børn i Bibelen

Med udgangspunkt i historierne fra de små bøger om børn i Bibelen kan man tale om børnenes liv på Bibelens tid, og lade det danne baggrund for en sammenligning med, hvordan det er at være barn i dag. Herefter kan man tale om, hvor forskelligt og afhængigt af nationalitet, klima, religion, samfundsforhold, familieforhold osv, det er. Der er stadig børn, der helt konkret lever som på Bibelens tid. Man kan lægge vægt på, at mangfoldighed er en rigdom, og at man kan lære meget af forskelligheder. Hertil kan bogen Rejsen til Jerusalem bruges til at give et indblik i forskelle og ligheder mellem det at være et jødisk barn, et kristent barn eller et muslimsk barn. Man kan fx tage udgangspunkt i, om børnene selv kender nogen af en anden tro eller kultur end deres egen.Man kan samle trådene i det, der er fælles for alle børn, nemlig at de er Guds børn. Hertil kan man bruge dåbsritualets ord fra Markusevangeliet 10,13-16 om Jesus og de små børn.

Forslag til undervisningsforløb over to gange om påsken

Første undervisningsgang

Første kapitel i Rejsen til Jerusalem læses som indledning til temaet om påske. Her nævnes både påskeliljen, påskeægget og gækkebrevet. Derefter kan følge en samtale med eleverne om, hvad de plejer at gøre til påske, og om de ved, hvorfor vi fejrer påske, og hvad den handler om. Minikonfirmanderne laver hver deres gækkebrev, evt. til én de savner og ikke har set længe, eller til én de gerne vil glæde.Gå en tur på kirkegården, se på gravstenenes billeder og symboler og læs evt. skriftsteder. Tal om, hvad det fortæller om menneskers tro og håb og deres forestillinger om døden. Børnene kan hver få en påskelilje, som de kan lægge på den grav, de vil. Historien om Lazarus, der opvækkes fra de døde, genfortælles eller læses sammen i Læse Let-udgaven.

Anden undervisningsgang

Anden gang genfortælles påskeugen med udgangspunkt i den bibelske fortælling, hent evt. inspiration til genfortællingen i børnebibler eller i Bibelens historier - Det Nye Testamente og i Den Nye Aftale.Børnene kan male påskeæg. Man kan købe kunstige æg i hobby-forretninger, eller man kan gå hele vejen og selv puste dem (husk at skolde æggene inden!). Æggene kan hænges på en gren og pynte i kirken eller undervisningslokalet.Rund evt. denne gang af med altergang: Som de holdt fest for Lazarus, da han blev levende igen. Sådan indbyder Gud os til sit bord for at minde os om, at Jesus opstod og blev levende igen, og som vi er samlede ved Guds bord her, sådan er de døde samlede hos Gud – dér fuldendes alterskrankens halve cirkel.Begynd eller slut evt. hver gang med at samles i kirken. Lysene tændes, syng en kendt salme, sig trosbekendelsen og Fadervor og syng en påskesalme. Eksempelvis Påskeblomst, som nok er lang, men hvis billeder børn sagtens kan forholde sig til. Der er masser af samtalestof i salmen også.

Andre idéer

Rejsen til Jerusalem vil kunne bruges som udgangspunkt for minikonfirmandundervisningen i de tilfælde, hvor holdet egner sig til oplæsning. Man læser hver gang nogle kapitler, og lader dem danne baggrund for undervisningen, som så kommer omkring både kristendommens udgangspunkt, det hellige land, jødedom og islam. Undervisningen kan sammensættes efter ønske. Man kan inddrage en grundigere genfortælling af de bibelske historier, man vil uddybe. Hvis man ønsker det, kan bogen også bruges som gave til minikonfirmanderne, når forløbet er afsluttet.

Læs let–bøgerne og serien om Børn i Bibelen vil også være velegnede til et læsehjørne for de minikonfirmander, der er hurtige eller ikke er så glade for at være kreative.

Relevante materialer fra Bibelselskabets nethandel

Læse let

Den Nye Aftale

Rejsen til Jerusalem