Paulus
Apostlen Paulus hed egentlig Saulus. Hans navneskift falder sammen med at han fra at være jødisk skriftklog og forfølger af Jesus tilhængere bliver kristen apostel.

Sonja K. Larsen

Dit navn – dit livs overskrift

Bibelske navne: Navne er en vigtig del af menneskers identitet. Måske kan man gå så vidt som at sige, at man er sit navn. Det var i hvert fald realiteten for menneskene på Bibelens tid.

Et forløb om navne med udgangspunkt i Bibelen (til alle trin)

I Bibelens univers har navne en stor og afgørende betydning. Helt konkret udtrykker de ofte bærerens personlighed. Navn og skæbne smelter sammen, og navnet er således selve overskriften på personens liv. Der er flere eksempler på, at personer får et nyt navn og dermed enten en højnet status eller en ny opgave i livet . Selve Guds-navnet er helligt og hemmeligt, men Gud kalder sine skabninger ved navn og understreger dermed den personlige relation, som er i højsædet i kristendommen.Læreren kan evt. indlede med fortællingen (1. Mos 2, 4-23) - hvor mennesket får til opgave at give dyrene navne.

Navneforløb

Navneforløbet er særligt velegnet til indskoling og mellemtrin. Men da navne spiller en gennemgående rolle i såvel bibelens fortællinger som i elevernes eget liv, kan dele af forløbet også bruges i udskolingen. Særligt de filosofiske spørgsmål kan give mere nuancerede svar, jo ældre eleverne er. På de ældre klassetrin kan historielæreren evt. inddrages i et tværfagligt forløb om navnehistorie op gennem tiden.

Som intro fortæller læreren om sit eget navn, hvad navnets betydning er, og om hvorfor forældrene har valgt, lige netop det eller de navne.

Kom ind på navngivning generelt. Inddrag børnenes erfaringer i forbindelse med navngivning af mindre søskende, kæledyr etc. Hvad er det, der gør at man vælger ét navn frem for et andre? 

Eleverne får hjemmearbejde for, hvor de skal finde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har dine forældre valgt at give dig netop det/ de navn (e)? 
 • Var der flere navne i spil i så fald, hvilke? 
 • Hvad betyder de(t)? 

  (Læreren skal have undersøgt betydningen af alle elevernes navne. Det findes let på nettet)
 • Hvad synes du om dit navn? Er det noget andet, du hellere vil hedde? Begrund svaret.

Svarene skal fremføres for klassen, så hver elev, hvert navn og hver historie bliver præsenteret. 

Kæle- og øgenavne

Op gennem historien findes adskillige eksempler på, hvordan navne har været med til at definere en persons udseende eller egenskaber: Fx Harald Blåtand, Svend Tveskæg, Harald Hårfager, Valdemar Sejr, Sitting Bull, Crazy Horse.

 • Diskuter udvalgte navne. Hvordan tror I, de blev opfattet i samtiden? 
 • Hvilket billede giver de af personen i dag?
 • Kært barn har mange navne. Har I kælenavne, - hvordan har I det med at blive kaldt det?
 • Hvordan er det, at blive kaldt noget, man ikke bryder sig om? Kender I til det?
 • Hvis du havde et andet navn, ville du så stadig være den du er nu? (Giv eleverne 5 min til at tænke over spørgsmålet, før de svarer på det.)

Andre spørgsmål

 • Hvorfor er det nødvendigt at have et navn? 
 • Siger navnet noget om personen, eller er det personen, der siger noget om navnet? 
 • Er eller bliver man sit navn? 
 • Er der flere i klassen, der hedder det samme? Hvordan er det at dele navn med flere andre? Giv eksempler.
 • Må man kalde en person hvad som helst? Hvorfor ikke? 
 • Er det nødvendigt at der er regler for, hvilke navne man kan og må kalde sit barn? 
 • Find eksempler på navne som ville være dårlige at hedde. Begrund jeres svar.
 • Et gammelt ordsprog siger: "Hellere godt navn end meget rigdom.."Ordsp 22,1. Hvad menes der med det?

Læs også: Kristendom.dks liste over bibelske navne eller Københavns Universitets side om navne

De skifter navn i Bibelen

Kendte bibelske navneændringer: 

Abram - Abraham, 

Jakob – Israel, 

Simon - Peter, 

Saulus – Paulus. Fortæl eller lad eleverne undersøge, hvorfor disse bibelske personer skiftede navne samt navnenes betydning.