Bibelen online

Matthæusevangeliet Kapitel 23

Veråb over de skriftkloge og farisæerne

Da talte Jesus til skarerne og sine disciple og sagde: »De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker; de går jo med brede bederemme og med lange kvaster; de ynder at sidde til højbords ved fester og at sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi.

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv.

Ve jer, blinde vejledere! I siger: Sværger nogen ved templet, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved guldet i templet, så gælder det. Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet? Og I siger: Sværger nogen ved alteret, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved offergaven, der ligger på det, så gælder det. I blinde, hvad er størst, offergaven eller alteret, der helliger den? Den, der sværger ved alteret, sværger altså både ved det og ved alt det, der ligger på det. Og den, der sværger ved templet, sværger både ved det og ved ham, der bor i det; og den, der sværger ved himlen, sværger ved Guds trone og ved ham, der sidder på den.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger: Havde vi levet i vore fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.

Dommen over Jerusalem

Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mal 2,7-8

Rom 2,21-23

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

ApG 15,10 15,28

Gal 6,13

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

5 Mos 6,8 22,12

4 Mos 15,38-39

Matt 6,1

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Luk 14,7

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Matt 20,26-27

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Job 22,29

Ordsp 29,23

Luk 14,11 18,14

1 Pet 5,5

Sir 1,30

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Note:

Verset findes ikke i de ældste håndskrifter og kan være kommet ind fra Mark 12,40 og Luk 20,47.

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Mark 12,38-40

Luk 20,45-47

Mika 2,9

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

Matt 15,14

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

2 Mos 29,37

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

1 Kong 8,13

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

Matt 5,34-37

Es 66,1

Matt 5,34

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Matt 15,20

Mark 7,4

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Joh 9,40

Tit 1,15

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Luk 16,15

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

1 Kong 19,10

Jer 26,20-23

Matt 5,12

ApG 7,51-52

1 Thess 2,15

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Matt 10,17

ApG 5,40

2 Kor 11,24

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

1 Mos 4,8 4,10

2 Krøn 24,20-21

Jer 26,15

Krydshenvisning:

Luk 11,37-54

3 Mos 27,30

Mika 6,8

Luk 18,12

Krydshenvisning:

Luk 13,34-35

Ruth 2,12

Sl 91,4

Es 31,5

Krydshenvisning:

Luk 13,34-35

1 Kong 9,7-8

Sl 69,26

Jer 22,5

Krydshenvisning:

Luk 13,34-35

Matt 21,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd