Bibelen online

Lukasevangeliet Kapitel 18

Lignelsen om enken og den uretfærdige dommer

Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Lignelsen om farisæeren og tolderen

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Jesus og de små børn

Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«

Den rige rådsherre

Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: ›Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ « Han sagde: »Det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.« Da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Én ting mangler du endnu: Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da manden hørte det, blev han fortvivlet, for han var meget rig.

Da Jesus så, at manden blev fortvivlet, sagde han: »Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« De, der hørte det, sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Han svarede: »Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.«

Peter sagde: »Se, vi har forladt, hvad vi havde, og har fulgt dig.« Han sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds riges skyld, som ikke får det mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden.«

Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse

Han tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.

Helbredelsen af den blinde ved Jeriko

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Krydshenvisning:

Luk 11,5-13

Rom 12,12

1 Thess 5,17

Krydshenvisning:

Åb 6,10

Krydshenvisning:

1 Tim 4,1

Krydshenvisning:

Rom 10,3

Krydshenvisning:

Luk 16,15

Krydshenvisning:

Matt 23,23

Judit 8,6

Krydshenvisning:

Ezra 9,6

Krydshenvisning:

Job 22,29

Matt 23,12

Luk 14,11

Krydshenvisning:

Matt 19,13-15

Mark 10,13-16

Krydshenvisning:

Matt 19,13-15

Mark 10,13-16

Krydshenvisning:

Matt 19,13-15

Mark 10,13-16

Matt 18,3

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Luk 10,25

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

2 Mos 20,12-16

5 Mos 5,16-20

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Matt 6,19-20

Luk 12,33

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

1 Tim 6,9-10

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Luk 1,37

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Luk 5,11

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 19,16-30

Mark 10,17-31

Krydshenvisning:

Matt 20,17-19

Mark 10,32-34

Es 53

Krydshenvisning:

Matt 20,17-19

Mark 10,32-34

Luk 9,22 23,1

Krydshenvisning:

Matt 20,17-19

Mark 10,32-34

Krydshenvisning:

Matt 20,17-19

Mark 10,32-34

Luk 9,45

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Luk 17,13

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Luk 7,50

Krydshenvisning:

Matt 20,29-34

Mark 10,46-52

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd