Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 10

Trompetsignalerne

Herren talte til Moses og sagde: »Lav to sølvtrompeter; du skal lave dem som udhamret arbejde. Dem skal du bruge, når menigheden skal kaldes sammen, og når lejrene skal bryde op. Når der blæses i dem, skal hele menigheden samles hos dig ved indgangen til Åbenbaringsteltet. Hvis der kun blæses i den ene, skal høvdingene, overhovederne for Israels stammer, samles hos dig. Når I blæser alarmsignalet, skal lejrene, der ligger mod øst, bryde op. Når I blæser alarmsignalet anden gang, skal lejrene, der ligger mod syd, bryde op. Der skal blæses alarmsignal, når de skal bryde op. Når forsamlingen skal kaldes sammen, skal I blæse i dem, men ikke blæse alarmsignalet. Præsterne, Arons sønner, skal blæse i trompeterne. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt.

Når I går i krig i jeres land mod en fjende, der angriber jer, skal I blæse alarmsignalet i trompeterne. Så vil Herren jeres Gud blive mindet om jer, og I vil blive frelst fra jeres fjender. På jeres glædes dag, jeres fester og jeres nymånedage skal I blæse i trompeterne, når I bringer jeres brændofre og jeres måltidsofre; det skal bringe jer i erindring for jeres Gud. Jeg er Herren jeres Gud!«

Israelitternes opbrud fra Sinaj

I det andet år, på den tyvende dag i den anden måned, løftede skyen sig fra Vidnesbyrdets bolig. Da brød israelitterne op fra Sinajs ørken og drog videre fra sted til sted, og skyen lagde sig over Parans ørken. Da de første gang brød op på Herrens befaling ved Moses, var judæernes fanehær den første, der brød op, hærafdeling for hærafdeling. Nakshon, Amminadabs søn, stod i spidsen for Judas hærafdeling, Netan'el, Suars søn, stod i spidsen for Issakarstammens hærafdeling, og Eliab, Helons søn, stod i spidsen for Zebulonstammens hærafdeling. Da boligen var taget ned, brød gershonitterne og meraritterne op; det var dem, der bar boligen. Derpå brød Rubens fanehær op, hærafdeling for hærafdeling. Elisur, Shede'urs søn, stod i spidsen for Rubens hærafdeling, Shelumiel, Surishaddajs søn, stod i spidsen for Simeonstammens hærafdeling, og Eljasaf, De'uels søn, stod i spidsen for Gadstammens hærafdeling. Derpå brød kehatitterne op; det var dem, der bar de hellige ting, og før de nåede frem, havde man rejst boligen. Derpå brød efraimitternes fanehær op, hærafdeling for hærafdeling. Elishama, Ammihuds søn, stod i spidsen for Efraims hærafdeling, Gamliel, Pedasurs søn, stod i spidsen for Manassestammens hærafdeling, og Abidan, Gid'onis søn, stod i spidsen for Benjaminstammens hærafdeling. Derpå brød danitternes fanehær op som bagtrop, hærafdeling for hærafdeling. Akiezer, Ammishaddajs søn, stod i spidsen for Dans hærafdeling, Pagiel, Okrans søn, stod i spidsen for Asherstammens hærafdeling, og Akira, Enans søn, stod i spidsen for Naftalistammens hærafdeling. Sådan brød israelitterne op på deres vandringer, hærafdeling for hærafdeling.

Moses sagde til Hobab, søn af midjanitten Re'uel, der var Moses' svigerfar: »Vi bryder nu op og drager til det sted, som Herren har sagt, han vil give os. Gå med os, vi vil belønne dig rigeligt, for Herren har givet Israel rige løfter.« Men han svarede: »Nej, jeg vil vende tilbage til mit land og min slægt.« Moses sagde: »Du må ikke forlade os! Du ved jo, hvor vi kan slå lejr i ørkenen; du skal være øje for os. Hvis du går med os, vil vi belønne dig rigeligt med det, Herren giver os.« Så brød de op fra Herrens bjerg og gik tre dagsrejser, og Herrens pagts ark brød op og gik foran dem de tre dagsrejser for at udsøge lejrplads til dem. Og Herrens sky var over dem om dagen, når de brød op fra lejren. Hver gang arken brød op, sagde Moses:

»Rejs dig, Herre,

så dine fjender spredes

og dine modstandere flygter for dig!«

Og hver gang den standsede, sagde han:

»Vend tilbage, Herre,

du Israels stammers titusinder!«

Krydshenvisning:

4 Mos 31,6

2 Krøn 13,12

Krydshenvisning:

3 Mos 23,24

2 Kong 11,14

2 Krøn 7,6

Krydshenvisning:

4 Mos 12,16

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

4 Mos 4,4-15

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

4 Mos 2,25

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

4 Mos 2

Krydshenvisning:

2 Mos 2,18 18,1

Dom 1,16 4,11

Krydshenvisning:

2 Mos 13,21

4 Mos 9,15-23

Krydshenvisning:

2 Krøn 6,41

Sl 68,2 132,8

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd