Bibelen online

Anden Mosebog Kapitel 18

Jetros besøg hos Moses

Præsten i Midjan, Jetro, Moses' svigerfar, hørte om alt det, Gud havde gjort for Moses og for sit folk Israel, da Herren førte Israel ud af Egypten. Moses' svigerfar Jetro tog så Sippora, Moses' kone, som var blevet sendt tilbage, og hendes to sønner. Den ene hed Gershom, »for jeg er blevet gæst i et fremmed land,« havde Moses sagt. Den anden hed Eliezer, »for min fars Gud kom mig til hjælp og reddede mig fra Faraos sværd.«

Moses' svigerfar Jetro kom nu sammen med hans sønner og hans kone til Moses i ørkenen, hvor han havde slået lejr ved Guds bjerg. Han sendte bud til Moses: »Det er mig, din svigerfar Jetro, der kommer til dig med din kone og hendes to sønner.« Moses gik sin svigerfar i møde, kastede sig ned og kyssede ham, og da de havde hilst på hinanden, gik de ind i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt, hvad Herren havde gjort mod Farao og mod egypterne for Israels skyld, og om alle de trængsler, der havde ramt dem undervejs, men som Herren havde reddet dem fra. Jetro glædede sig over alt det gode, Herren havde gjort for Israel, da han reddede dem fra egypterne, og han sagde: »Lovet være Herren, som har reddet jer fra egypterne og fra Farao; ja, han har reddet folket ud af egypternes magt, for de handlede mod folket i overmod. Nu ved jeg, at Herren er den største af alle guder.« Så tog Moses' svigerfar Jetro dyr til brændoffer og slagtofre til Gud, og Aron og alle Israels ældste kom for at holde måltid for Guds ansigt sammen med Moses' svigerfar.

Næste dag satte Moses sig og begyndte at holde rettergang for folket, og folk stod omkring Moses fra morgen til aften. Da Moses' svigerfar så alt det arbejde, han havde med folket, sagde han: » Hvad er det dog for et arbejde, du har med folket! Hvorfor er du alene om at sidde til doms, mens hele folket står omkring dig fra morgen til aften?« Moses svarede sin svigerfar: »Folket kommer jo til mig for at rådspørge Gud. Når de har en sag, kommer de til mig, og så dømmer jeg mand og mand imellem og kundgør Guds forordninger og love.« Moses' svigerfar sagde til ham: »Du bærer dig uklogt ad. Både du og folket her hos dig bliver fuldstændig udmattet! Det er for stor en byrde for dig; du kan ikke være alene om det. Lyt nu til mit råd, og Gud være med dig! Du skal selv være den, der står over for Gud på folkets vegne, og det er dig, der skal forelægge sagerne for Gud. Du skal indskærpe dem forordningerne og lovene og kundgøre dem den vej, de skal følge, og hvad de skal gøre. Men du skal se dig om i hele folket efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Dem skal du sætte over folket som førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti. Det er altid dem, der skal holde rettergang for folket. Enhver større sag skal de forelægge dig, men i alle mindre sager skal de selv dømme. Gør det lettere for dig selv, og lad dem bære byrden sammen med dig! Hvis du gør sådan, vil Gud give dig myndighed; du kan holde ud, og hele dette folk kan gå tilfredse hjem.«

Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt, hvad han havde sagt. Moses udvalgte dygtige mænd i hele Israel og satte dem som overhoveder i folket, førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti. De skulle altid holde rettergang for folket; en vanskelig sag skulle de forelægge Moses, men i alle mindre sager skulle de selv dømme.

Så tog Moses afsked med sin svigerfar, som vendte hjem til sit land.

Krydshenvisning:

2 Mos 3,1

Krydshenvisning:

2 Mos 2,21 4,20

Note:

Se til 2 Mos 2,22.

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Eliezer og min ... Gud kom mig til hjælp.

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,15

Krydshenvisning:

2 Mos 15,11

Neh 9,10

Krydshenvisning:

4 Mos 11,14

5 Mos 1,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd