Bibelen online

Første Mosebog Kapitel 25

Abrahams og Keturas efterkommere

Abraham tog sig en kone til; hun hed Ketura. Hun fødte ham Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. Dedans sønner var: ashuritterne, letushitterne, og le'umitterne. Midjans sønner var: Efa, Efer, Enok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas sønner.

Alt, hvad Abraham ejede, gav han Isak; men sine medhustruers sønner gav Abraham gaver, og endnu mens han levede, sendte han dem østpå, til Østlandet, væk fra sin søn Isak.

Abrahams død og begravelse

Dette er tallet på Abrahams leveår: 175 år. Abraham døde i en høj alder, gammel og mæt af dage, og gik til sin slægt. Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på hittitten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. Det var den mark, Abraham havde købt af hittitterne. Dér ligger Abraham og hans kone Sara begravet. Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak, og Isak bosatte sig ved Be'er-Lahaj-Ro'i.

Ismaels slægt

Dette er Abrahams søn Ismaels slægt. Det var ham, Saras trælkvinde, den egyptiske kvinde Hagar, havde født Abraham. Dette er navnene på Ismaels sønner, nævnt efter deres slægter: Nebajot, Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish og Kedma. Det var Ismaels sønner, og det er deres navne efter deres bopladser og lejre, tolv høvdinge i deres stammer. Dette er Ismaels leveår: 137 år. Så døde han og gik til sin slægt.

De boede fra Havila til Shur øst for Egypten i retning af Assyrien. Sådan levede Ismael på tværs af alle sine brødre.

Esau og Jakob

Dette er Abrahams søn Isaks slægtshistorie. Abraham fik sønnen Isak. Isak var fyrre år, da han giftede sig med Rebekka, datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram og søster til aramæeren Laban. Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar. Herren bønhørte ham, og hans kone Rebekka blev gravid. Men da børnene sloges inde i hende, sagde hun: »Hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig?« Og hun gik hen for at spørge Herren til råds. Herren svarede hende:

»To folk er i dit moderliv,

to folkeslag skal udgå af dit skød.

Det ene folk skal være stærkere end det andet,

den ældste skal trælle for den yngste.«

Da tiden kom, og hun skulle føde, viste det sig, at der var tvillinger i hendes liv. Den, der kom først ud, var rød og lodden over det hele som en kappe. Ham gav de navnet Esau. Derefter kom hans bror ud; hans hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isak var tres år, da de blev født.

Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt. Isak elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebekka elskede Jakob.

Engang da Jakob havde kogt en ret mad, og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til Jakob: »Giv mig hurtigt noget af det røde at spise, det røde, du har dér, for jeg er udmattet.« Derfor kaldes han Edom. Men Jakob svarede: »Ikke før du sælger mig din førstefødselsret.« Da sagde Esau: »Jeg er lige ved at dø! Hvad skal jeg med min førstefødselsret?« »Sværg på det,« sagde Jakob, og det gjorde Esau; han solgte sin førstefødselsret til Jakob. Så gav Jakob ham brød og en portion linser; Esau spiste og drak og gik derefter sin vej. Og sådan viste Esau ringeagt for sin førstefødselsret.

Krydshenvisning:

1 Mos 12,4

Krydshenvisning:

1 Mos 15,15

Krydshenvisning:

1 Mos 23,13-20

Krydshenvisning:

1 Mos 23,13-20

Krydshenvisning:

1 Mos 16,14

Krydshenvisning:

1 Mos 17,20

4 Mos 1,44

Krydshenvisning:

1 Mos 16,12

Krydshenvisning:

1 Mos 27,29

Mal 1,2

Rom 9,12

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Jakob og hæl.

Krydshenvisning:

Hos 12,4

Note:

På hebraisk er der ordspil mellem Edom og det røde.

Krydshenvisning:

1 Mos 27,36

Hebr 12,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd