Bibelen online

Første Kongebog Kapitel 5

Salomos velstand og visdom

Salomo herskede over alle kongerigerne fra Eufratfloden til filistrenes land, helt til grænsen til Egypten. De var Salomos skatskyldige undersåtter, så længe han levede.

Salomos daglige forbrug af fødevarer var tredive kor fint mel og tres kor groft mel, ti stykker fedekvæg, tyve stykker markkvæg og hundrede stykker småkvæg foruden hjorte, gazeller, rådyr og kornfedede gæs. Han herskede over hele landet vest for Eufrat, fra Tifsa til Gaza, og over alle konger i landet vest for Eufrat, og han havde fred til alle sider. Så længe Salomo levede, boede Juda og Israel trygt, enhver under sin vinstok og sit figentræ, fra Dan til Be'ersheba.

Salomo havde fire tusind spand heste til sine vogne og tolv tusind ryttere til dem. Guvernørerne sørgede i hver sin måned for kong Salomo og for alle, der havde plads ved kong Salomos bord, og der kom ikke til at mangle noget. Byggen og halmen til hestene og forspandene bragte de til det sted, hvor det skulle være, sådan som hver enkelt havde fået befaling om.

Gud gav Salomo visdom og omfattende indsigt og så vidtspændende erfaring som sandet ved havets bred, så Salomos visdom overgik al østens visdom og al Egyptens visdom. Han var visere end noget andet menneske, ja, mere end ezraitten Etan og Makols sønner Heman, Kalkol og Darda, og hans ry nåede ud til alle omboende folk. Han forfattede tre tusind ordsprog og tusind og fem sange; han talte om træerne lige fra cedertræet på Libanon til isoppen, der vokser ud fra muren; han talte om dyrene, fuglene, krybdyrene og fiskene. Og de kom fra alle folkeslag for at høre Salomos visdom, fra alle jordens konger, som havde hørt om hans visdom.

Handelsforbindelsen med Fønikien

Tyrus' konge Hiram sendte sine folk til Salomo, for han havde hørt, at det var ham, der var blevet salvet til konge efter hans far; Hiram havde altid været ven med David. Salomo sendte bud tilbage til Hiram: »Du ved, at min far David ikke kunne bygge et hus for Herren sin Guds navn på grund af de fjender, som omgav ham på alle sider, indtil Herren fik lagt dem under hans fødder. Men nu har Herren min Gud skaffet mig fred til alle sider; der er ingen modstander, og der er ingen truende fare. Derfor har jeg bestemt mig til at bygge et hus for Herren min Guds navn, sådan som Herren sagde til min far David: Din søn, som jeg sætter på din trone efter dig, skal bygge huset for mit navn. Giv nu befaling til at fælde cedertræer fra Libanon til mig. Mine folk skal arbejde sammen med dine folk, og alt, hvad du kræver i løn til dine folk, vil jeg betale dig; du ved jo, at der ikke er nogen her, der har forstand på skovhugst som sidonierne.«

Da Hiram hørte Salomos ord, blev han meget glad og sagde: »Nu være Herren lovet, fordi han har givet David en vís søn til at herske over dette store folk.« Og Hiram sendte bud til Salomo: »Jeg har modtaget dit budskab. Alt, hvad du ønsker angående cedertræer og enebærtræer, vil jeg gøre. Mine folk skal bringe dem ned til havet fra Libanon, og jeg vil så lade dem flåde til det sted, du giver mig besked om; dér vil de blive skilt ad, og så kan du overtage dem. Til gengæld skal du gøre, hvad jeg ønsker, og levere levnedsmidler til mit hof.« Hiram leverede cedertræ og enebærtræ til Salomo, så meget som han ønskede, og Salomo leverede tyve tusind kor hvede til Hiram som levnedsmidler til hans hof og tyve tusind bat olie af knuste oliven. Dette leverede Salomo hvert år til Hiram. Herren gav Salomo visdom, som han havde lovet ham; der var fred mellem Hiram og Salomo, og de to sluttede en pagt.

Kong Salomo udskrev hoveriarbejdere fra hele Israel; hoveriet omfattede tredive tusind mand. Dem sendte han til Libanon, ti tusind på skift hver måned. En måned var de i Libanon og to måneder hjemme. Adoniram stod for hoveriet. Salomo havde halvfjerds tusind bærere og firs tusind stenhuggere i bjerglandet foruden Salomos tre tusind tre hundrede arbejdsledere, der førte tilsyn med arbejderne. Kongen gav ordre til at bryde store, kostbare sten, kvadersten, til fundament for templet. Salomos og Hirams bygmestre og folk fra Gebal huggede dem til, og de færdiggjorde tømmeret og stenene til tempelbyggeriet.

Krydshenvisning:

1 Mos 15,18

2 Krøn 9,26

Visd 8,14

Krydshenvisning:

1 Mos 15,18

Krydshenvisning:

3 Mos 26,5

Mika 4,4

Zak 3,10

1 Makk 14,12

Krydshenvisning:

1 Kong 10,26

2 Krøn 9,25

Krydshenvisning:

1 Kong 3,12

Krydshenvisning:

1 Kong 3,12

Krydshenvisning:

1 Kong 3,12

1 Krøn 2,6

Sl 88,1 89,1

Krydshenvisning:

Ordsp 1,1

Højs 1,1

Præd 12,9

Krydshenvisning:

1 Kong 10,1

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

2 Sam 5,11

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

2 Sam 7,13

Visd 9,8

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

1 Kong 10,9

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

1 Kong 3,12

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

1 Kong 4,6

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,18-2,17

Ez 27,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd