Bibelen online

Visdommens Bog Kapitel 9

Salomos bøn

Mine fædres Gud, barmhjertighedens Herre,

du, som har skabt alle ting ved dit ord

og med din visdom har sat mennesket i stand til

at herske over de skabninger, du har ladet blive til,

at styre verden med fromhed og retfærdighed

og holde dom med retskaffenhed:

Skænk mig visdommen, hende som har pladsen ved siden af din trone,

udeluk mig ikke fra dine tjeneres flok.

For jeg er din træl, søn af din trælkvinde,

jeg er et svagt menneske og lever kun kort,

jeg forstår mig kun lidt på lov og ret.

Selv den, der er fuldkommen blandt menneskenes børn,

vil være for intet at regne, hvis han ikke har visdommen, der stammer fra dig.

Du udvalgte mig til konge for dit folk,

til dommer over dine sønner og døtre;

du befalede mig at bygge et tempel på dit hellige bjerg

og et alter i den by, hvor du ville bo,

en efterligning af det hellige telt, du havde beredt fra begyndelsen.

Hos dig er visdommen, hun som kender dine gerninger,

som var til stede, da du skabte verden,

som ved besked om, hvad der er godt i dine øjne,

og hvad der er ret efter dine bud.

Send hende ud fra den hellige himmel,

ja, send hende fra din herligheds trone,

for at hun kan være sammen med mig og arbejde,

og jeg kan lære, hvad der er dig til behag.

For hun ved og forstår alting,

klogt vil hun vejlede mig i mine handlinger

og beskytte mig med sin herlighed.

Så skal mine gerninger være dig til behag,

jeg skal dømme dit folk retfærdigt

og være min fars trone værdig.

For hvilket menneske kan lære Guds plan at kende,

eller hvem kan udtænke, hvad Herren vil?

Dødelige tanker er jo uden værd,

vore overvejelser er usikre;

for vor forgængelige krop tynger sjælen ned,

det jordiske telt er en byrde for sindet, som er fuldt af tanker.

Vi kan knap nok danne os en forestilling om det, som er på jorden;

selv det, der er inden for rækkevidde, finder vi kun med møje.

Hvem har da udforsket det, som er i himlen?

Hvem har lært din plan at kende, hvis ikke du har skænket ham visdommen

og sendt ham din hellige ånd fra det høje?

Kun således blev stierne jævnet for dem, der bor på jorden,

og menneskene oplært i, hvad der behager dig,

og frelst ved visdommen.

Krydshenvisning:

Sl 33,6

Krydshenvisning:

1 Mos 1,26

Sl 8,4-9

Visd 10,2

Krydshenvisning:

Sl 116,16

Krydshenvisning:

2 Mos 25,8-9

1 Kong 5,19

1 Krøn 28,5-7

Krydshenvisning:

Ordsp 8,22-31

Visd 8,4

Krydshenvisning:

Job 15,8

Rom 11,34

Krydshenvisning:

2 Kor 5,4

Krydshenvisning:

Præd 3,11

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd