Hallelujah. Polsk postkort fra ca. 1900.
Ordet Halleluja bruges både i kristen og jødisk liturgi og betyder "pris herren". Polsk postkort fra ca. 1900.

25.12.2015

Brevkassen: Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?

Lisbeth undrer sig over, hvad to af julens centrale ord, 'Halleluja' og 'Messias', egentlig betyder. Sprogforsker Martin Ehrensvärd kommer med et svar

Til Bibelselskabet

Betyder hurra og Halleluja det samme? Eller - hvad betyder Halleluja? Og hvad betyder Messias?

Med venlig hilsen

Lisbeth

*********************************

Kære Lisbeth

Det vides faktisk ikke, hvad oprindelsen til ordet ‘hurra’ er.

Halleluja

Halleluja er et hebraisk ord, som betyder "Pris Herren." 'Hallelu' betyder ‘pris’ og er en bydeform i maskulinum pluralis, mens ‘ja’ er en forkortet form af gudsnavnet som i sin fulde form nok har lydt noget i retning af Jahve, og som oversættes med ‘Herren’ i den autoriserede bibeloversættelse fra 1992.

Jeg hører indimellem mennesker udtale ordet halleluja som challuja, altså med ‘ch’ som i tysk ‘ach’. Det er en dårlig idé! Verbet ‘challel’ findes nemlig, og ‘challeluja' betyder ‘gennembor Jahve’ eller ‘skænd/profanér Jahve’.

Ordet Halleluja bruges både i kristen og jødisk liturgi. Det er også populært i musik, både i religiøs og sekulær musik.

Messias

Ordet Messias kommer fra det hebraiske ord ‘mashiach,’ som betyder ‘den salvede,’ og det betegner en person, der har fået salvet hovedet med olie. I Det Gamle Testamente bruges det om kongen og andre personer, der havde et særligt forhold til Gud.

Det Gamle Testamente skriver adskillige steder om en kongelig person, der skal komme og genoprette verdensordenen. Læs for eksempel Esajas' Bog kapitel 11, vers 1-10 og Daniels Bog kapitel 9, vers 25.

Når Jesus kaldes Kristus, henviser det til disse forventninger fra Det Gamle Testamente. ‘Kristus’ kommer fra det græske ord 'christos’ som betyder ‘salvet’ og er en oversættelse af det hebraiske ‘mashiach’.

Venlig hilsen

Martin Ehrensvärd

Martin Ehrensvärd er semitisk filolog og lektor ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han har desuden oversat Prædikerens Bog til nudansk for Bibelselskabet. Se hans brevkassesvar.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Salvingen af Kong Saul

Da tog Samuel oliekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde: »Nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom.

Første Samuels Bog kapitel 10, vers 1.