Bibelen i boksen - undervisningsvejledning.

Undervisningsvejledning til Bibelen i Boksen, et undervisningsmateriale til indskolingen.

Bibelen i boksen er et undervisningsmateriale til kristendomskundskab i indskolingen. Det består af en illustreret elevbog med genfortællinger af 10 centrale bibelske historier og en undervisningsvejledning, der rummer detaljerede køreplaner og baggrundsstof til 13 lektioner.

Materialets udgangspunkt er elevernes erfaringsverden. Gennem konkrete genstande, faglig læsning og forskellige aktiviteter arbejder eleverne med centrale bibelske fortællinger og udvalgte faglige grundbegreber.

Bibelen i boksen er et materiale, der:

• Er enkelt og anvendeligt, fleksibelt og overskueligt 

• Tager udgangspunkt i elevernes erfaringsverden og skaber sammenhæng til en række bibelske fortællinger

• Opbygger et begyndende fagligt begrebsapparat hos eleverne

• Evaluerer undervisningen på en aktiv og kreativ måde 

• Kommer omkring hovedparten af trinmålene i Fælles Mål 2009 efter 3. klassetrin

299,95

Desværre udsolgt fra forlaget

Forfatter: Maria Baastrup Jørgensen og Therese Baastrup
Illustrator: Kamilla Wichmann
Sidetal: 96 sider
Indbinding: Spiralryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-745-6
Udgave: 2. udgave

Den illustrerede elevbog og bibelboksen, som eleverne laver som indledning til forløbet, er materialets omdrejningspunkt. Bibelboksen rummer en konkret genstand i hver lektion og skaber sammenhæng fra elevernes erfaringsverden til de bibelske fortællinger. Gennem genfortællingerne, illustrationerne, de konkrete genstande og ikke mindst de spørgsmål og forskellige aktiviteter, som undervisningsvejledningen beskriver, arbejder eleverne med centrale bibelske fortællinger og udvalgte faglige grundbegreber. På hvert af de 10 opslag i billedbogen er en genfortælling af en central bibelsk fortælling over for en farverig illustration. Bogen kan bruges derhjemme som højtlæsningsbog eller i skolen som elevbog i indskolingen, hvor den sammen med undervisningsvejledningen danner et fleksibelt og kreativt materiale på et højt fagligt niveau.

Bibelen i Boksen er en del af indskolingssystemet i Boksen, men kan også benyttes selvstændigt. Udover Bibelen i Boksen findes Billeder i Boksen og Brevet i Boksen. Systemet er nemt at gå til, og det er både fleksibelt, kreativt og engagerende. Systemets tre dele lægger alle vægt på at skabe sammenhæng mellem de faglige begreber og elevernes erfaringsverden. Hele vejen igennem tilbydes god lærerstøtte. i Boksen er udviklet på baggrund af forfatternes mangeårige praktiske samarbejde om formidling af kristendom.

Anmeldelser

Knud Loft Rasmussen, Børn og Bøger:"De to bøger, elevbogen og undervisningsvejledningen, hænger godt sammen og vil sammen med de forskellige kreative forløb, der er lagt op til, være et godt udgangspunkt for undervisning i kristendomskundskab.. Her er lagt op til 13 festlige lektioner, hvor eleverne vil opleve undervisningen som den rene leg."Redaktør af Skolebiblioteket Bent Rasmussen, EMU - Danmarks Undervisningsportal:"Undervisningsmaterialet er enkelt uden at være for enkelt, det er aktiverende og kreativt, og det lægger på en fin måde vægt på at opbygge et begyndende fagligt begrebsapparat... Kamilla Wichmann har illustreret strålende, seriøst og morsomt med masser af fine detaljer."Cæcilie Brøndgaard, Kirken i København:"inspirerende undervisningsmateriale fra Bibelselskabet involverer de yngste elever i undervisningen... Sproget er let og morsomt og med mange gode referencer til hverdagens almindelige gøren og laden. På den måde kan eleverne bedre associere og referere til egne oplevelser, som de kan dele med klassen. Sådan bliver historien til noget, der ligeså godt kunne være sket i går og ikke for 2000 år siden. Materialet indbyder også til, at man laver fysiske og kreative aktiviteter"Maria Baastrup Jørgensen (f. 1972) er teolog og har som præst gennem flere år beskæftiget sig med formidling af kirke og kristendom til børn og unge.

Therese Baastrup (f. 1976) er folkeskolelærer med religion som linjefag og har flere års erfaring med undervisning i kristendomskundskab.

Forfatterne har udviklet Bibelen i boksen på baggrund af mangeårigt, praktisk samarbejde om formidling af kristendom til børn og unge med udgangspunkt i elevernes erfaringsverden. Kamilla Wichmann har lavet de 10 fantasifulde og farverige illustrationer.