Udforsk Bibelen i fællesskab. Foto: Shutterstock.

13.09.2023 Af Johannes Baun, generalsekretær

Når bibeloversættelse bygger bro

Intet kan forbinde kristne som kærligheden til Bibelen. Det blev tydeligt, da Bibelselskabet inviterede baglandets kirker og folkekirkelige organisationer til rundbordssamtaler om den kommende bibeloversættelse

”En ny bibeloversættelse skal være tæt på grundteksten.” ”Den skal tale et sprog, der er let at forstå.” ”Det er vigtigt at fastholde de teologiske kernebegreber.” ”Den teologiske tærskel skal være så lav som muligt.” 

Buddene på, hvad der er vigtigt i arbejdet med den kommende autoriserede bibeloversættelse, var mange, da Bibelselskabet i forsommeren inviterede 13 kirker og folkekirkelige organisationer fra baglandet til rådførende rundbordssamtaler. 

Det var idéerne til, hvordan man i 2036 kan udgive den nye bibel, også. Der blev blandt andet foreslået en udgave med udførlige noter og udgivelsesmæssige overvejelser, en anden uden mellemrubrikker og en tredje uden kapitel- og versinddelinger. Også udgivelsens form var der mange bud på: Fysiske bøger med én spalte eller to spalter eller med bred margin og plads til egne notater og tegninger – og naturligvis digitale versioner til web, app og lyd.

Kærlighed til folk og ord 

I rundbordssamtalerne fyldte kærligheden til både Bibelen og danskerne meget. Det blev tydeligt, at en ny bibeloversættelse ganske enkelt er en folkegave! 

Arbejder man diakonalt, som for eksempel Frelsens Hær, kan Bibelen åbne døren til en ny verden for udsatte medborgere. Virker man blandt unge, som KFUM og KFUK, kan den pege på alternativer til præstationsangst og fremtidsfrygt. Står man med bredt sammensatte menigheder, som Den Katolske Kirke og Mosaik, kan den bringe fornyelse og fordybelse til troen. 

Derfor var der en stærk opmuntring til at gøre bibeloversættelsen til et både folkeligt og kirkeligt anliggende. Bibelen er ikke for nogen. Den er for enhver.

Involvering undervejs 

I rundbordssamtalerne talte vi om involveringen af både det kirkelige og det folkelige bagland i den lange oversættelsesproces. 

De forskellige kirker og kirkelige organisationer kan blandt andet bidrage med teologisk indsigt, fortrolighed med den kirkelige tradition og et stærkt kendskab til mange af dem, der kommer til at læse og lytte til Bibelen. Samtidig vil indspil fra en bredere gruppe af interesserede kunne bidrage med en særlig opmærksomhed på eksempelvis sprog, stil og forståelighed. 

Endelig er det helt afgørende at få input, der går på tværs af generationerne. Den kommende oversættelse skal holde i årtier, så at få kombineret erfaring og indsigt fra de granvoksne generationer med yngre generationers sprog- og kulturkendskab bliver afgørende. 

Hvordan det kommer til at ske, ved vi ikke endnu. Men til rundbordssamtalerne blev det klart, at Bibelselskabet kan invitere folk om bord gennem prøveudgivelser, høringsfaser, målrettet indhentning af respons og så videre.

Kompromiset som kunstart 

I rundbordssamtalerne nåede vi vidt omkring, og de gjorde ikke arbejdet enklere. Heldigvis! Anderledes kan det nemlig umuligt være, når mange mennesker mødes om noget, der betyder så meget for dem. 

Vi har høje ambitioner for projektet og er sikre på, at når alle gode kræfter spiller med, lykkes vi bedst muligt. Det kommer til at kræve lange samtaler, stærke argumenter, gensidig respekt, en sans for det fælles bedste – og kompromiser. 

Vendingen ”kompromisets kunst” kan have en lidt nedladende klang a la ”det mindst ringe, vi kunne nå frem til”. Men til rundbordssamtalerne blev der lagt særlig vægt på det lille ord ”kunst”: Det gode kompromis er en kunstart, hvor indspil fra flere parter øger indsigten, styrker overblikket og leder frem til en beslutning, der er bedre, end hvis arbejdet blev gjort i enrum.

Vi er stadig i startblokken 

Selve oversættelsesarbejdet er endnu ikke gået i gang. Først skal organiseringen afklares, oversætterkræfterne findes, og de grundlæggende retningslinjer aftales. De omhandler alt fra oversættelsesgrundlaget over spørgsmålet om sprog- og stilleje til beslutningen om kommaregler. Det sidste kan lyde som en detalje, men er der ikke klarhed om kommaernes placering, før man går i gang, skal man rette det hele til bagefter. Og Bibelen har 31.102 vers … 

At få det på plads kommer vi til at bruge de kommende måneder på. Igen med input udefra. For ja, det er os i Bibelselskabet, der har ansvaret for oversættelsen. Men vi glæder os til i de kommende år på mange forskellige måder at involvere folk fra både ”kirkelighed og virkelighed”, på tværs af generationer og konfessioner, for på ny at bygge bro fra årtusindgamle skrifter til vores tid.

Om rundbordssamtalerne

I rundbordssamtalerne deltog repræsentanter fra: 

 • Frelsens Hær
 • Grundtvigsk Forum
 • Baptistkirken
 • Luthersk Mission
 • KFUM og KFUK
 • Adventistkirken
 • Indre Mission
 • Den Katolske Kirke
 • Mosaik
 • Dansk Oase
 • Metodistkirken
 • Evangelisk Frikirke Danmark
 • Den Apostolske Kirke