Maria og Jesusbarnet. Maleri af Verrocchio.
Jomfru Maria kaldes i den ortodokse kirke for "gudsfødersken". Navnet understreger både Marias status og Jesus' guddommelighed. Maleri af Verrochio.

Tine Lindhardt og Cecilie Vestergaard Raaberg

Bibelens personer: Maria

Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel

Både Lukasevangeliet 1,26-38 og Matthæusevangeliet 1,20-22 fortæller om Maria og om fødslen af Jesus.

Det begynder med, at en engel, Gabriel, kommer til hende og siger, at hun er særligt udvalgt, og at hun skal blive gravid og føde en søn, som hun skal give navnet Jesus. Han vil få stor magt og blive kaldt Guds søn.

Maria forstår ikke meget af det. Hun er kun forlovet og har aldrig været sammen med en mand, men Gabriel fortæller, at Guds Ånds kraft skal komme over hende, og at hun skal blive gravid på den måde.

Gabriel fortæller også, at det er et ganske særligt barn, hun skal føde, et helligt barn, som er Guds søn.

Da Maria hører det, svarer hun: ”Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.” Senere priser hun Gud, fordi han har udvalgt de ringe og svage, og fordi han vil frelse sit folk (Lukasevangeliet 1,46-56).

I kirken fejres denne begivenhed på Maria Bebudelsesdag (den dag Maria får bud fra englen om, at hun skal lægge krop til fødslen af Guds søn). Denne søndag falder cirka ni måneder før jul.

Da Maria er blevet gravid, overvejer Josef at lade sig skille fra hende, fordi han tror, at hun har været ham utro.

Men i drømme får han at vide, hvordan hun er blevet gravid, og at det barn, hun venter, skal frelse sit folk fra dets synder (Matthæusevangeliet 1,20-22).

Fødslen i Betlehem

Maria føder sin søn, Jesus, i en stald i Betlehem. At det er i Betlehem, som er langt fra Nazaret, skyldes, at Maria og Josef sammen med hele landets befolkning skal tælles, det vil sige: skrives på en liste, så kejseren af Rom kan se, hvor mange folk han har under sig og ikke mindst, hvor meget skat han derfor kan få ind. Josef nedstammer fra kong Davids slægt, som er fra Betlehem, og derfor skal han og Maria dertil for at blive skrevet på listen.

Maria må føde Jesus i en stald og lægge den nyfødte dreng i en krybbe, fordi der ikke er plads til dem andre steder. Men hyrder fra omkringliggende marker kommer og tilbeder barnet, fordi engle har vist sig for dem og fortalt dem, at det nyfødte Jesus-barn er en frelser.

Senere kommer også nogle vise mænd, eller stjernetydere, som har set hans stjerne på himlen, for at tilbede ham. Som mor glæder Maria sig over alle de ord, hun hører om sin søn, men Lukasevangeliet fortæller også, at hun gemmer dem i sit hjerte og grunder over dem.

Brylluppet i Kana

I Johannesevangeliet 2,1-12 hører vi, at Maria er til stede ved et bryllup i Kana sammen med Jesus, da han er blevet voksen. Her slipper vinen op, og Maria fortæller Jesus det. Hun fortæller også tjenerne, at de skal gøre alt, hvad Jesus siger. Det er ved denne lejlighed, at Jesus laver vand om til vin. Men Jesus sætter også sin mor på plads med ordene: Min tid er ikke kommet endnu.

Ellers hører vi ikke meget om Maria, efter at Jesus er blevet voksen. Matthæusevangeliet 2,22-29, Lukasevangeliet 8,19-21 og Markusevangeliet 3,31-35 fortæller, at hun sammen med hans søskende opsøger ham for at tale med ham. Dette besøg benytter Jesus til at fortælle, at hans familie er dem, som gør Guds vilje, og altså ikke (kun) hans biologiske familie.

I Johannesevangeliet 19,25-27 fortælles det, at Jesus, da han hænger på korset, siger til den af sine disciple, som Johannesevangeliet kalder ”den discipel Jesus elskede,” at han fra nu af skal være Marias søn, og at hun skal være hans mor.

Jomfru

Det er vigtigt for evangelierne at understrege, at Maria er jomfru, og at hun ikke har været i seng med en mand. Det er med andre ord et under, at hun bliver gravid - et under, der som sagt skyldes, at Helligåndens kraft kommer til hende.

Når det er vigtigt, skyldes det, at Bibelen fortæller, at Jesus både er menneske og Gud. Han har en jordisk kvinde til mor, men han har Gud til far. Derfor understreger evangelierne, at det er Helligåndens værk, at Maria bliver gravid.

Den Hellige Madonna og gudsføderske

Maria er i den katolske kirke en meget vigtig figur, og man beder til hende som den hellige Madonna og himmeldronning. I den ortodokse kirke er hun ”gudsføderske” og har også i denne kirke en meget betydningsfuld plads.

I den lutherske kirke er Maria ikke en vigtig selvstændig skikkelse. Men hun opfattes som en slags forbillede, fordi hun accepterer Guds vilje uforbeholdent, selvom englen Gabriels budskab om hendes skæbne er svært og ufatteligt.

Jesus' familie

I evangelierne bliver der ikke fortalt meget om Jesus' og Marias nære familie.

Elisabeth, der er mor til Johannes Døber, er Marias "slægtning."

Josef, der bliver gift med Maria, er tømrer og derfor bliver Jesus - den ældste søn - det også.

Jesus' søskende bliver også nævnt i Bibelen. I Markusevangeliet 6,3  og Matthæusevangeliet 13,55-56 siger Jesus' tilhørere i hans hjemby: 

"Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Josef og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?"