Bibelen er for alle aldre, men den skal "serveres" forskelligt.
Bibelen er for alle aldre, men den skal "serveres" forskelligt. Foto: Bibelselskabet.

Kirkelig undervisning - for de mindste

Legestue under gudstjenesten 

Så vidt de fysiske rammer nu tillader det, etableres under gudstjenesten (evt. kun under prædikenen) et rum for de mindste børn, dvs. de 2-5-årige. Her skal der være et legehjørne med forskelligt legetøj som farver, malebøger, papir, vendespil, puslespil, Crea-set og en god bunke af bøger for de mindste. Følebøger og billedbøger i kraftigt karton er alle velegnede. De kan også danne udgangspunkt for højtlæsning eller genfortælling eller for at se på billeder sammenDet er godt at have en voksen, der kan give børnerummet et forløb med begyndelse og afslutning: Man kan begynde med at synge nogle vers af en salme; der kan knyttes fagter og mimik til salmen, så børnene får kroppen med; derefter samles børnene til højtlæsning eller genfortælling af en bibelhistorie, om muligt én af dem, der passer til søndagen. Inspiration til genfortælling kan med fordel hentes i børnebiblerne. Hvis der er tilstrækkelig få og små børn, kan man læse højt, fx fra De Mindstes Bibel. Man kan også se billeder med børnene på skødet og rundt om, så alle kan se med. Hvis der er flere voksne tilstede, kan man lave flere 'læsegrupper'.Efter fortællingen kan nogle tegne (evt. inspireret af fortællingen), lægge puslespil, lege med Crea-set osv. De helt små kan sammen med en voksen fortsat beskæftiges med billed- og følebøger.Forløbet kan rundes af med Fadervor og salmeversene fra begyndelsen.

Legestue (tilbud til hjemmegående, forældre på orlov, bedsteforældre)

Som under gudstjenesten tilbydes et lege- og fortællerum for små børn. Her gives der en ramme med enkel sang og fortælling eller højtlæsning fra De Mindstes Bibel, leg og tegning og en afrunding med Fadervor og sang. Forældrene holder sig i baggrunden, og efterfølgende kan man spise sammen, fx medbragte madpakker.

Relevante materialer fra Bibelselskabets nethandel

De Mindstes Bibel