I Lukasevangeliet fortælles det, hvordan Jesus hjælper Peter, Jakob og Johannes til at få en mirakuløs fangst. Maleri af Raphael.
I Lukasevangeliet kap. 5 fortælles det, hvordan Jesus hjælper brødrene Jakob og Johannes samt Peter til at få en mirakuløs fangst. Herefter følger de ham for at blive menneskefiskere. Maleri af Raphael.

Tine Lindhardt og Cecilie Vestergaard Raaberg

Bibelens personer: Jakob og Johannes

De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple

Tordensønnerne

Brødrene Jakob og Johannes er sønner af en mand, der hedder Zebedæus, og derfor kaldes de ’Zebedæussønnerne’ i evangelierne. I Markusevangeliet 3,17 bliver de også kaldt 'Tordensønnerne'. Det er blandt andet blevet udlagt som et udtryk for deres store ivrighed.

Ikke alene er Jakob og Johannes nogle af de første disciple, vi hører om. De er også nogle af dem, vi hører mest om. Sammen med Peter bliver de fremstillet som Jesus’ nærmeste. For eksempel er de med både ved forklarelsen på bjerget (se Matthæusevangeliet 17,1) og i Gethsemane Have, hvor Jesus beder, inden han bliver arresteret natten til langfredag (se Markusevangeliet 14,33).

Disciple og mennesker

Men selvom Jakob og Johannes tilhører inderkredsen, er de ligesom Peter ikke eksemplariske lærlinge af den grund. For eksempel beder de i Markusevangeliet 10,35-45 Jesus om de fineste pladser i hans kommende rige (i Matthæusevangeliet 20,20-28 er det ganske vist deres mor, der beder om det på sønnernes vegne!).

Men Jakob og Johannes har misforstået Jesus’ forkyndelse. Det giver Jesus anledning til at forklare, at det er den, der tjener andre, der har den fineste plads i Guds rige.

I Gethsemane Have går det endnu værre. Her falder disciplene i søvn, selvom Jesus har bedt dem om at våge med ham i hans sværeste time.

Jakob og Johannes er altså ivrige og velvillige disciple, men de er også mennesker, som ikke altid kan stå distancen.

Zebedæussønnerne efter Jesus’ død og opstandelse

Den kirkelige tradition fortæller, at Johannes har skrevet det, som kaldes de fem Johannesskrifter, nemlig Johannesevangeliet, Første, Andet og Tredje Johannesbrev samt Johannes’ Åbenbaring. Ifølge anerkendt forskning anses dette dog ikke for sandsynligt.

Endvidere siger traditionen, at Johannes er den discipel, som i Johannesevangeliet (se 19,26) omtales som ’den discipel, Jesus elskede,’ men som aldrig nævnes ved navn.

I Apostlenes Gerninger 12,2 kan man læse, at den jødiske kong Herodes lader Jakob henrette, fordi han er kristen. Ifølge Bibelen bliver Jakob altså en af de første kristne martyrer efter Stefanus.

De første disciple

I Markus- og Matthæusevangeliet fortælles det, at Jesus vandrede langs Galilæas sø, da han fik øje på Simon Peter og Andreas. Kom og følg mig," sagde han til dem, "så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."

Da han så var gået et stykke videre, så han Jakob og Johannes, der var ude i en fiskerbåd sammen med deres far, Zebedæus. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og fulgte ham.

Deres tilnavn, Tordensønnerne, fik de på grund af stor iver og et voldsomt temperament. Det ses blandt andet i Lukasevangeliet 9,51-55, hvor en samaritansk landsby nægter at tage imod Jesus. Da Jakob og Johannes hører det, spørger de Jesus: "Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?" Men Jesus irettesætter dem, og fortsætter til en anden by.

Jakob er den eneste discipel, hvis martyrdød findes i Det Nye Testamente. Den sparsomme beskrivelse lyder: "Og Johannes' bror, Jakob, lod han [Herodes] henrette med sværd." (Apostlenes Gerninger 12,2).