Giv Bibelen videre

Tegn et gavebrev og støt langsigtet

Vær med til at hjælpe langsigtet og få større fradrag.

Som gavebrevsyder er du med til at lægge et solidt fundament for vores indsats i Danmark og resten af verden. Bibelselskabet arbejder ofte med projekter i mange år, og med et gavebrev kender vi på forhånd en del af årets donationer. Det styrker vores muligheder for at tilrettelægge og disponere vores arbejde bedre.

I dag er man berettiget skattefradrag for donationer til godgørende formål på kr. 18.300 om året (2024-sats). Hvis du vælger at oprette et gavebrev, kan du få skattefradrag for yderligere 15% af din årlige indkomst.

Når du opretter et gavebrev, forpligter du dig til at støtte Bibelselskabets arbejde i 10 år med et fast årligt beløb eller en fast procentsats af din årlige indtægt. Det står dig frit for at betale beløbet én gang om året eller i rater. For at gavebrevsforpligtelsen forbliver opfyldt, skal det aftalte beløb være Bibelselskabet i hænde senest den 31. december hvert år.

Gavebrevsaftalen ophører i tilfælde af dødsfald, og der vil herefter ingen omkostninger være for pårørende.

Opret dit gavebrev her:

Skatteregler for gavebrev

Privat gavebrev

  • Når du tegner et gavebrev hos Bibelselskabet, får du skattefradrag efter ligningslovens §12.
  • Fradraget udgør op til 15% af din indkomst. Så hvis du årligt tjener 200.000 kr., har du mulighed for at få 30.000 kr. i fradrag.
  • Hvis dit årlige gavebrevsbidrag ikke overstiger 15.000 kr., får du fuldt fradrag, også selvom beløbet er højere end 15% af din årlige indkomst.
  • Ægtefæller, der ønsker fradrag i deres egen selvangivelse, skal oprette et selvstændigt gavebrev.
  • Fradragsretten for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev gælder i en periode på 10 år indtil opsigelse. Det er ikke muligt at fortsætte fradraget efter perioden på 10 år, uden at forny gavebrevet.

Firmagavebrev

  • Det er også muligt for firmaer at oprette gavebreve. Her er det maksimale beløb ligeledes 15% af firmaets skattepligtige indkomst.

Læs mere om skattereglerne her.

Du er meget velkommen til at kontakte os på indsamling@bibelselskabet.dk eller på telefon 33 12 78 35 vedrørende dine ønsker eller spørgsmål til gavebrev.

Tak for din hjælp.

Se, hvordan du ellers kan støtte