Bibelen online

Visdommens Bog Kapitel 12

Derfor går du først lidt efter lidt i rette med dem, der begår overtrædelser, og formaner dem ved at minde dem om, hvori deres synd består, for at de kan gøre sig fri af ondskaben og tro på dig, Herre. Ganske vist hadede du de forrige indbyggere i dit hellige land, fordi de udførte afskyelige ting – trolddomskunster og skændige ceremonier – disse ubarmhjertige barnemordere, dette slæng, der fejrede offermåltid med menneskekød og menneskeblod, disse indviede, der hørte hjemme i hemmelige fællesskaber, disse forældre, der myrdede hjælpeløse børn – dem ville du tilintetgøre ved vore forfædres hænder, for at det land, som var dig dyrebarest af alle, skulle give plads for en befolkning af Guds børn, som er det værdig. Alligevel var du skånsom mod de tidligere indbyggere, da de dog var mennesker, og sendte gedehamse ind som forløbere for din hær, for at de skulle udrydde dem lidt efter lidt. Det var ikke, fordi du ikke formåede at give de ugudelige i de retfærdiges magt i åbent slag eller at tilintetgøre dem under ét ved hjælp af farlige vilddyr eller med et fældende ord, men ved at dømme dem lidt efter lidt gav du dem mulighed for at omvende sig, skønt du ikke var uvidende om, at deres natur var fordærvet og deres ondskab medfødt, og at deres tanker aldrig nogensinde lod sig forandre, fordi deres slægt var forbandet fra første færd. Det var heller ikke af frygt for nogen, at du lod dem slippe for straf for deres synder. For hvem kan sige: »Hvad er det, du har gjort?« Eller hvem kan sætte sig op mod din dom? Eller hvem kan stævne dig for at have tilintetgjort folkeslag, som du selv har skabt? Eller hvem kan træde frem for dig som forsvarer for uretfærdige mennesker? For der er ingen anden Gud end dig, som har omsorg for alle, ingen, som du skal vise, at du ikke dømte uretfærdigt, og ingen konge eller magthaver vil kunne møde op og kræve dig til regnskab for dem, du har straffet.

Retfærdig som du er, styrer du alt retfærdigt og betragter det som uforeneligt med din magt at dømme den, der ikke fortjener straf. For din styrke er grundlaget for din retfærdighed, og det, at du hersker over alle, gør, at du kan være skånsom mod alle. For du viser din styrke mod dem, der mistror din fuldkomne magt, og blandt dem, der har erkendt den, straffer du frækhed; men du, som råder over styrke, dømmer med mildhed, og du styrer os med megen skånsomhed; magten kan du bruge, når du vil.

Gennem sådanne handlinger har du lært dit folk, at den retfærdige bør være menneskekærlig, og du har givet dine sønner det gode håb, at du vil give dem mulighed for omvendelse, når de synder. For når du viste så stor omsorg og nænsomhed, da du straffede dem, der var fjender af dine børn og havde fortjent døden, og gav dem tid og lejlighed til at gøre sig fri af ondskaben, med hvor stor omhu har du da ikke dømt dine egne sønner, hvis fædre du gav dine edspagter ledsaget af gode løfter? Mens du altså opdrager os, tugter du vore fjender med mådehold, for at vi kan tænke på din godhed, når vi er dommere, og vente din barmhjertighed, når vi selv dømmes.

Straffen modsvarer synden

Dem, som har levet et uforstandigt liv fuldt af uretfærdighed, har du derfor også plaget med deres egne afskyeligheder; for de havde forvildet sig langt ud på vildfarelsens veje: Væsener, som selv blandt dyrene var de mest foragtede af alle hæslige skabninger, betragtede de som guder – de havde ladet sig føre bag lyset som uforstandige børn! Derfor lod du dem også som ufornuftige børn ramme af en dom, der gjorde dem til latter. Men de, som ikke lader sig formane af en tilrettevisning, der gør dem til latter, kommer til at opleve den dom, der kan forventes fra Gud. I deres lidelser oprørtes de over de dyr, som de før anså for guder, men som de nu blev straffet ved, og så indså og erkendte de, at han, som de før havde nægtet at kende, var den sande Gud; derfor kom også den strengeste straf over dem.

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

3 Mos 18,24-25

Krydshenvisning:

2 Mos 23,28

5 Mos 7,20

Jos 24,12

Krydshenvisning:

1 Mos 9,25

Krydshenvisning:

Job 9,12

Es 45,9

Dan 4,32

Rom 9,20

Krydshenvisning:

Visd 6,7

Krydshenvisning:

1 Mos 18,25

Sl 11,7

Krydshenvisning:

2 Makk 9,12-16

Krydshenvisning:

2 Makk 9,12-16

Krydshenvisning:

2 Makk 9,12-16

Visd 18,22

Note:

med mådehold: rettelse ud fra sammenhængen. Göttingerudgaven har titusindfold.

Krydshenvisning:

2 Makk 9,12-16

Krydshenvisning:

Rom 1,22-23

Krydshenvisning:

Rom 1,22-23

Krydshenvisning:

Visd 16,16

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd