Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 5

Ingen retfærdige, ingen tilgivelse

Gå rundt i Jerusalems gader,

se jer godt omkring,

søg på torvene,

om I kan finde nogen,

en eneste, der øver ret

og søger sandhed,

så vil jeg tilgive byen.

Når de siger: »Så sandt Herren lever«,

sværger de falsk.

Herre, dine øjne

er jo rettet mod sandheden;

du slog dem, men de skælvede ikke,

du havde nær tilintetgjort dem, men de ville ikke tage ved lære.

De gjorde deres ansigt hårdere end sten,

de ville ikke vende om.

Jeg tænkte: Det er småfolk;

de er tåbelige,

for de kender ikke Herrens veje,

ved ikke, hvad deres Gud har krav på.

Jeg vil gå til stormændene

og tale til dem;

de må kende Herrens veje,

vide, hvad deres Gud har krav på.

Men de havde alle sammen brudt åget

og sprængt lænkerne.

Derfor skal løven fra skoven dræbe dem,

ørkenulven gå på rov iblandt dem

og panteren ligge på lur ved deres byer,

enhver, der går uden for byen, skal sønderrives.

For deres synder er store,

og deres frafald er mange.

Hvorfor skulle jeg tilgive dig?

Dine sønner svigtede mig

og svor ved dem, der ikke er guder.

Jeg mættede dem, men de horede,

de snittede sig selv i skøgens hus.

De er brunstige og gejle hingste,

de vrinsker efter hinandens koner!

Skulle jeg ikke straffe dem for det,

siger Herren,

skulle jeg ikke tage hævn

over sådan et folk?

Gå langs vinstokkene, og ødelæg dem,

men ryd dem ikke helt væk;

riv rankerne af,

de hører ikke Herren til.

For Israels hus og Judas hus

er troløse mod mig,

siger Herren.

De fornægter Herren og siger:

»Det gør han ikke!

Ulykken rammer ikke os,

hverken sværd eller sult får vi at se.

Profeterne taler hen i vejret,

de har ikke ordet i sig.

Men det skal gå dem selv på den måde!«

Derfor, dette siger Herren,

Hærskarers Gud:

Fordi de siger sådan,

gør jeg mine ord

til en ild i din mund

og dette folk til det brænde,

den fortærer.

Jeg sender et folk fra det fjerne

imod jer, Israels hus,

siger Herren,

et uovervindeligt folk,

et ældgammelt folk,

et folk, hvis sprog du ikke kender;

du forstår ikke, hvad de siger.

Deres pilekogger er som en åben grav,

de er alle sammen helte.

De æder dit korn og dit brød,

dine sønner og dine døtre;

de æder dine får og dine køer,

din vinstok og dit figentræ.

De befæstede byer, du sætter din lid til,

knuser de med sværdet.

Men selv i de dage, siger Herren, vil jeg ikke tilintetgøre jer. Når de siger: »Hvorfor gør Herren vor Gud alt dette mod os?«, skal du sige til dem: »Ligesom I svigtede mig og tjente fremmede guder i jeres land, skal I tjene for fremmede i et land, der ikke er jeres.«

Fortæl dette i Jakobs hus,

forkynd det i Juda, og sig:

Hør dette,

du tåbelige og uforstandige folk,

som har øjne, men ikke kan se,

som har ører, men ikke kan høre.

Frygter I mig ikke, siger Herren,

skælver I ikke for mig?

Jeg gjorde dog sandet til grænse for havet,

et ældgammelt skel, det ikke måtte overskride;

bølgerne bruser, men formår det ikke,

de larmer, men kan ikke overskride det.

Dette folk har

et genstridigt og trodsigt hjerte,

de fjernede sig fra mig og gik deres egne veje.

De sagde ikke i deres hjerte:

Lad os frygte Herren vor Gud,

ham som giver regn, efterårsregn og forårsregn, til rette tid;

uger, som er bestemt til høst, sikrer han for os.

Jeres brøde bragte alt dette i ulave,

jeres synd hindrede, at I fik de gode gaver.

Der findes uretfærdige i mit folk,

de ligger på lur, som fuglefængere kryber sammen,

de sætter fælder

og fanger mennesker.

Som en kurv fyldt med fugle

er deres huse fyldt med falskhed;

derfor er de store og rige,

tykke og fede.

De tager let på onde handlinger:

De fælder ikke retfærdig dom,

retfærdig dom for faderløse, så det går dem godt,

fattiges ret forsvarer de ikke.

Skulle jeg ikke straffe dem for det,

siger Herren,

skulle jeg ikke tage hævn

over sådan et folk?

Grufulde og gyselige ting

sker i landet;

profeterne profeterer løgn,

præsterne rager til sig,

og mit folk elsker det sådan!

Hvad vil I gøre, når det sker?

Krydshenvisning:

Jer 4,2

Krydshenvisning:

Jer 2,30

Krydshenvisning:

Jer 4,7

Krydshenvisning:

Jer 9,8

Krydshenvisning:

Jer 1,9 20,9

Krydshenvisning:

Jer 6,22

Es 28,11

Bar 4,15

Krydshenvisning:

Jer 4,27

Krydshenvisning:

Jer 16,10-13

Krydshenvisning:

Es 6,9-10

Mark 8,18

Krydshenvisning:

Job 38,8

Sl 104,9

Krydshenvisning:

5 Mos 11,14

ApG 14,17

Krydshenvisning:

2 Mos 22,21

Krydshenvisning:

Jer 23,11

Ez 13,6

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd