Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 32

Jeremias' jordkøb, billede på folkets fremtid

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren i Judas konge Sidkijas tiende regeringsår; det var i Nebukadnesars attende år. Dengang belejrede babylonerkongens hær Jerusalem, og profeten Jeremias sad fængslet i vagtgården til Judas konges palads. Judas konge Sidkija havde ladet ham fængsle og havde sagt: Hvorfor har du profeteret: Dette siger Herren: Jeg giver denne by i Babylons konges magt; han skal indtage den. Judas konge Sidkija undgår ikke at falde i kaldæernes hånd; han bliver givet i Babylons konges magt og skal stå ansigt til ansigt med ham. Sidkija bliver ført til Babylon, og dér skal han blive, indtil jeg tager mig af ham, siger Herren. I får ikke noget ud af at tage kampen op med kaldæerne.

Jeremias sagde: Herrens ord kom til mig: Hanam'el, din farbror Shallums søn, kommer til dig og siger: Køb min mark i Anatot; for du har indløsningspligten til at købe den. Sådan som Herren havde sagt, kom Hanam'el, min farbrors søn, til mig i vagtgården og sagde til mig: Køb min mark i Anatot i Benjamin, for ifølge ejendomsretten er det dig, der har indløsningspligten, så du må købe den. Og jeg vidste, at det var Herrens ord.

Så købte jeg marken i Anatot af Hanam'el, min farbrors søn; jeg vejede sølvet af til ham, sytten sekel sølv. Jeg underskrev dokumentet, forseglede det, skaffede vidner og afvejede sølvet på en vægt. Så tog jeg skødet, som efter buddet og lovene havde en forseglet del og en åben del. Jeg gav skødet til Baruk, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, i nærværelse af min farbrors søn Hanam'el, af vidnerne, der havde underskrevet skødet, og af alle de judæere, der opholdt sig i vagtgården. Og i deres nærvær gav jeg Baruk denne befaling: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Tag dette dokument, skødet med den forseglede og den åbne del, og læg det i en lerkrukke, så det kan bevares i lange tider. For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Der skal igen købes huse, marker og vingårde her i landet.

Da jeg havde givet skødet til Baruk, Nerijas søn, bad jeg til Herren: Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig! Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store og vældige Gud, Hærskarers Herre er hans navn! Stor er din plan og mægtig din gerning! Du holder et vågent øje med alle menneskers færd, og du giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Du gjorde tegn og undere i Egypten og gør det den dag i dag både i Israel og blandt andre mennesker. Du skabte dig det navn, som består den dag i dag. Du førte dit folk Israel ud af Egypten med tegn og undere, med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, og du gav dem dette land, som du havde lovet deres fædre at give dem, et land, der flyder med mælk og honning, og de kom ind og tog det i besiddelse. Men de adlød dig ikke, og fulgte ikke din lov, og de gjorde intet af det, du havde befalet dem at gøre. Så lod du hele denne ulykke ramme dem. Voldene er nu tæt på byen; den kan snart blive indtaget. Ved sværd, sult og pest bliver den givet i kaldæernes hånd, når de går til angreb på den. Det er sket, som du har sagt. Du ser det selv. Og så, Gud Herre, siger du til mig, at jeg skal købe marken og skaffe vidner, samtidig med at byen bliver givet i kaldæernes hånd!

Herrens ord kom til Jeremias: Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? Derfor siger Herren: Jeg giver denne by i kaldæernes hånd og i Babylons konge Nebukadnesars magt, så han kan indtage den. Kaldæerne, som angriber byen, vil rykke ind og sætte ild på den og brænde alle de huse ned, hvor man krænkede mig og tændte offerild for Ba'al på taget og udgød drikofre for andre guder. Helt fra deres ungdom har israelitterne og judæerne kun gjort, hvad der er ondt i mine øjne; ja, israelitterne har krænket mig med deres handlinger, siger Herren. Lige fra den dag denne by blev bygget til i dag, har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne på grund af alt det onde, israelitterne og judæerne har gjort. De har alle krænket mig, konger og stormænd, præster og profeter, judæerne og Jerusalems indbyggere. De vendte ryggen til mig, ikke ansigtet, og skønt jeg belærte dem igen og igen, ville de ikke høre og ikke tage ved lære. De opstillede deres ækle guder i det hus, mit navn er udråbt over, og gjorde det urent. De byggede offerhøjene for Ba'al i Hinnoms søns dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok. Jeg har aldrig befalet eller haft i tankerne, at de skulle gøre noget så afskyeligt og forlede Juda til synd.

Derfor siger Herren, Israels Gud, nu om denne by: I siger: »Den bliver givet i babylonerkongens magt ved sværd, sult og pest.« Men jeg samler dem fra alle de lande, jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg giver dem ét hjerte og én vej, så de altid vil frygte mig, og det må gå dem og deres efterkommere godt. Jeg slutter en evig pagt med dem: Jeg vil ikke vende mig fra dem, men handle godt imod dem. Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. Jeg glæder mig over dem og vil dem det godt; i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem her i landet.

Dette siger Herren: Ligesom jeg bragte hele denne store ulykke over dette folk, bringer jeg nu alt det gode over dem, som jeg lover dem. Der skal atter købes marker her i landet, selv om I siger, at det er en ødemark uden mennesker og dyr, som er givet i kaldæernes hånd. Man skal købe marker, udfærdige dokumenter, forsegle dem og skaffe vidner i Benjamins land og i Jerusalems omegn, i Judas byer, i Bjerglandets byer, i Lavlandets byer og i Sydlandets byer, for jeg vender deres skæbne, siger Herren.

Krydshenvisning:

2 Kong 25,1-2

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Jer 38,23

Krydshenvisning:

Jer 52,11

Krydshenvisning:

Ruth 4,3-4

Krydshenvisning:

Jer 27,5

1 Mos 18,14

Luk 1,37

Krydshenvisning:

2 Mos 20,5-6

Krydshenvisning:

Jer 10,6

Rom 2,6

Krydshenvisning:

5 Mos 26,8

Krydshenvisning:

Jer 11,5

Krydshenvisning:

4 Mos 16,22

Krydshenvisning:

Jer 19,13

Krydshenvisning:

Jer 2,27

Krydshenvisning:

Jer 7,30

Krydshenvisning:

Jer 7,31 19,5

3 Mos 18,21

Krydshenvisning:

Bar 2,29-35

5 Mos 30,3

Krydshenvisning:

Bar 2,29-35

Jer 7,23 24,7

Krydshenvisning:

Bar 2,29-35

Krydshenvisning:

Bar 2,29-35

Jer 31,31-34

Krydshenvisning:

Bar 2,29-35

Krydshenvisning:

Jer 31,28

Bar 4,29

Krydshenvisning:

Jer 29,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd