Bibelen online

Første Makkabæerbog Kapitel 2

Mattathias og hans sønner

På den tid brød Mattathias op fra Jerusalem og slog sig ned i Modein; han var søn af Johannes, sønnesøn af Simon og præst af Jojaribs slægt. Han havde fem sønner: Johannes med tilnavnet Gaddi, Simon, der blev kaldt Thassi, Judas, der blev kaldt Makkabæer, Eleazar, der blev kaldt Avaran, og Jonatan, der blev kaldt Apfus.

Da han så alt det gudsbespottelige, der gik for sig i Juda og Jerusalem, sagde han:

Ve mig! Hvorfor blev jeg født til dette

at se mit folks ødelæggelse

og den hellige bys ødelæggelse?

Dér sad de, mens den blev overgivet i fjenders hånd

og helligdommen i fremmedes hånd.

Dens tempel er blevet som en æreløs mand,

dens herlige kar er blevet ført bort som krigsbytte,

dens småbørn dræbt i dens gader,

dens unge mænd er faldet for fjendens sværd.

Er der noget folk, der ikke har fået del i magten over den

og ikke har bemægtiget sig dens ejendom som bytte?

Hele dens udsmykning er blevet røvet,

fra frihed er den kommet i slaveri.

Og se, vor helligdom, vor skønhed, vor ære er lagt øde,

hedningerne har vanhelliget den.

Hvorfor skal vi leve længere?

Og Mattathias og hans sønner flængede deres klæder og klædte sig i sæk og sørgede dybt.

Mattathias griber til våben og flygter

Kongens udsendinge, der skulle gennemtvinge frafaldet, kom til byen Modein, for at de også dér skulle bringe ofre, og mange israelitter kom hen til dem; også Mattathias og hans sønner mødte op. Kongens udsendinge tog til orde og sagde til Mattathias: »Du er en anset og betydningsfuld leder i denne by, og du har støtte af dine sønner og brødre. Træd du nu frem som den første, og udfør kongens befaling, sådan som alle folkene har gjort, også mændene i Juda og de, der er tilbage i Jerusalem, så skal også du og dine sønner blive Kongens Venner, og du og dine sønner vil blive hædret med sølv, guld og mange gaver.« Men Mattathias råbte med høj røst: »Om så alle folkene, der hører under kongens rige, adlyder ham og alle som én falder fra deres fædres gudsdyrkelse og vælger at rette sig efter hans bud, så vil jeg og mine sønner og brødre blive i vore fædres pagt. Gud forbyde, at vi skulle opgive loven og dens bud. Vi vil ikke rette os efter kongens befalinger, så vi på nogen som helst måde viger fra vores gudsdyrkelse.«

Da han havde sagt dette, trådte en jødisk mand frem i alles påsyn for at ofre på afgudsalteret i Modein efter kongens befaling. Da Mattathias så det, blev han optændt af lidenskab og oprørt i sit indre. Opfyldt af retfærdig vrede fór han frem og huggede manden ned ved alteret. Samtidig dræbte han kongens mand, der skulle tvinge dem til at ofre, og han rev alteret ned. Han brændte af lidenskab for loven, som Pinehas havde gjort det over for Zimri, Salus søn. Derpå råbte Mattathias med høj røst ud over byen: »Enhver, som brænder af lidenskab for loven, og som holder fast ved pagten, skal følge mig!« Derpå flygtede han og hans sønner ud i bjergene og efterlod alt, hvad de ejede, i byen.

Jøderne angribes på sabbatsdagen

Da drog mange, som længtes efter retfærdighed og ret, ud i ørkenen og slog sig ned dér sammen med deres børn, deres kvinder og deres kvæg, for de var ramt af hårde ulykker. Da kongens mænd og de tropper, som var i Jerusalem, Davids by, fik meddelelse om, at nogle mænd havde trodset kongens befaling og var draget ud til skjulestederne i ørkenen, satte de efter dem i stort tal. Da de havde indhentet dem, tog de opstilling over for dem og gjorde sig parate til at angribe dem på sabbatsdagen. De sagde til dem: »Lad det nu være nok! Kom ud og gør, som kongen befaler, så vil I redde livet!« Men de svarede: »Vi kommer ikke ud, og vi vil ikke gøre, som kongen befaler, så vi vanhelliger sabbatsdagen.« Så indledte de straks angrebet på dem. Men de forsvarede sig ikke imod dem; de kastede hverken sten mod dem eller spærrede indgangene til skjulestederne, men sagde: »Vi vil alle gå uskyldige i døden. Himlen og jorden er vore vidner på, at I dræber os mod al ret.« De angreb dem så på sabbatten, og de og deres kvinder, børn og kvæg døde, hen ved tusind personer.

Da Mattathias og hans venner fik det at vide, sørgede de dybt over dem, og de sagde til hinanden: »Hvis vi alle gør, som vore brødre har gjort, og ikke kæmper mod hedningerne for vort liv og vore love, vil de hurtigt udrydde os fra jordens overflade.« Den samme dag fattede de denne beslutning: »Hvis nogen angriber os på sabbatsdagen, vil vi tage kampen op imod ham. Vi vil ikke dø alle sammen, ligesom vore brødre døde i deres skjulesteder.«

Mattathias og hasidæerne

Da samlede der sig om dem en gruppe hasidæere, vældige krigere i Israel, som alle frivilligt ville ofre sig for loven. Også alle, der var på flugt fra ulykkerne, sluttede sig til dem, og de forøgede derved deres styrke. De fik samlet en hær, og i deres vrede slog de synderne og i deres harme de lovløse. De, som undslap, reddede livet ved at flygte til hedningerne. Mattathias og hans venner drog omkring og rev afgudsaltrene ned, og med magt omskar de alle de uomskårne drenge, som de fandt inden for Israels grænser. De forfulgte deres overmodige fjender, og deres forehavende havde fremgang ved deres indsats. De beskyttede loven mod angreb fra hedningerne og mod angreb fra kongerne, og de lod ikke synderen få magt.

Mattathias' afskedsord

Da Mattathias' liv nærmede sig sin afslutning, sagde han til sine sønner:

Nu hersker overmod og vold.

Det er en tid med store ulykker

og glødende vrede.

Mine børn, kæmp nu med lidenskab for loven,

og giv jeres liv for vore fædres pagt!

Husk på de bedrifter, vore fædre udførte i deres tid,

og I vil få stor ære og evig berømmelse.

Blev Abraham ikke fundet tro i prøvelsen,

og blev det ikke regnet ham til retfærdighed?

Josef holdt i sin nød fast ved budet,

og han blev herre over Egypten.

Med Pinehas, vor fader, blev der sluttet en pagt om evig præstetjeneste,

fordi han brændte af lidenskab.

Josva opfyldte, hvad der blev befalet,

og han blev dommer i Israel.

Kaleb fik et stykke land i eje,

fordi han aflagde vidnesbyrd i menigheden.

David fik en kongetrone til evig tid for sin fromhed.

Elias blev taget bort til himlen

på grund af sin lidenskab for loven.

Hananja, Azarja og Mishael blev reddet ud af flammerne

for deres tros skyld.

Daniel blev reddet fra løvernes gab

på grund af sin uskyld.

Således skal I da indse i slægt efter slægt,

at ingen, der sætter sit håb til Gud, mister sin kraft.

Frygt ikke en syndig mands ord,

for hans herlighed bliver til skarn og til føde for maddiker.

I dag ophøjes han,

men i morgen er han ikke mere at finde,

for han er vendt tilbage til støvet,

og hans planer bliver til intet.

Mine børn, hent mod og styrke i loven,

for ved den vil I vinde ære.

Her er jeres bror Simon. Jeg ved, han giver vise råd, ham skal I altid adlyde, han skal være en fader for jer. Judas Makkabæer har været en vældig kriger fra sin ungdom, han skal være jeres hærfører og føre krig mod folkene. I skal samle om jer alle dem, der holder loven, og skaffe hævn for jeres folk. Lad gengældelsen ramme hedningerne, og hold jer nøje til lovens bud.

Så velsignede han dem og gik til sine fædre. Han døde år 146 og blev begravet i sine fædres grave i Modein, og hele Israel holdt en stor dødsklage over ham.

Krydshenvisning:

1 Krøn 9,10 24,7

Krydshenvisning:

Klages 1,10 2,11 2,21

Krydshenvisning:

Klages 1,10 2,11 2,21

1 Makk 1,21-24

Krydshenvisning:

Klages 1,10 2,11 2,21

1 Makk 1,21-24

Krydshenvisning:

Klages 1,1

Krydshenvisning:

Es 64,9-10

Krydshenvisning:

1 Makk 1,51

Note:

Kongens Venner er en særlig titel for høje, kongen nærtstående embedsmænd.

Krydshenvisning:

1 Makk 1,44

2 Makk 7,24

Krydshenvisning:

2 Mos 34,13

5 Mos 12,3

Krydshenvisning:

4 Mos 25,6-15

1 Makk 2,54

Sir 45,23-24

Krydshenvisning:

2 Makk 5,27

Hebr 11,38

Krydshenvisning:

2 Makk 6,11 15,1

Krydshenvisning:

1 Makk 1,48

Krydshenvisning:

1 Mos 15,6 22,1-19

Jak 2,21-23

Krydshenvisning:

Visd 10,13-14

ApG 7,9-10

Krydshenvisning:

4 Mos 25,11-13

Sir 45,23-24

Krydshenvisning:

4 Mos 27,16-23

Sir 46,1-6

Krydshenvisning:

4 Mos 13,30 14,6-9

Sir 46,7-10

Krydshenvisning:

2 Sam 7,12-13

Sir 47,1-11

Krydshenvisning:

2 Kong 2,11

Sir 48,1-11

Krydshenvisning:
Krydshenvisning:

Dan 6,1-25

TilfDan C,28-42

Krydshenvisning:

Sir 2,10

Krydshenvisning:

Job 20,4-11

Sir 10,10-11

Krydshenvisning:

Job 20,4-11

Sir 10,10-11

Krydshenvisning:

Jos 1,7

Krydshenvisning:

Sl 149,5-8

Note:

år 146: 167/166 f.Kr.

Krydshenvisning:

1 Makk 13,27-30

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd