Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 29

Kong David sagde til hele forsamlingen: »Min søn Salomo, som alene er udvalgt af Gud, er ung og uerfaren, og arbejdet er stort, for denne tempelborg er ikke til et menneske, men til Gud Herren. Til min Guds hus har jeg af al magt skaffet guldet til det, der skal laves af guld, sølvet til det, der skal laves af sølv, bronzen til det, der skal laves af bronze, jernet til det, der skal laves af jern, og træet til det, der skal laves af træ, og mængder af shoham-sten, indfatningssten, granatsten, brogede sten, alle slags ædelsten og alabaststen. I min glæde over min Guds hus giver jeg desuden selv rigdomme af guld og sølv til min Guds hus, ud over alt det, jeg allerede har skaffet til det hellige tempel: 3.000 talenter guld, Ofir-guld, og 7.000 talenter lutret sølv til at beklæde bygningernes vægge med, guldet til det, der skal laves af guld, sølvet til det, der skal laves af sølv, og til al slags arbejde, som håndværkerne skal udføre. Hvem vil i dag bringe frivillige gaver til Herren?«

Overhovederne for fædrenehusene, Israels stammehøvdinge, tusindførerne og hundredførerne og lederne for kongens arbejde kom med frivillige gaver; 5.000 talenter og 10.000 darejker guld, 10.000 talenter sølv, 18.000 talenter bronze og 100.000 talenter jern gav de til arbejdet på Guds hus, og de, der ejede ædelsten, gav dem til skatkammeret i Herrens tempel, der var under gershonitten Jehiels tilsyn. Folket glædede sig over deres gavmildhed, for helhjertet kom de med frivillige gaver til Herren. Også kong David glædede sig meget.

David priste Herren, mens hele menigheden var til stede; David sagde: »Lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle. Så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. For dig er vi fremmede og tilflyttere ligesom alle vore fædre. Vore dage på jorden er som skyggen, der er intet håb. Herre, vor Gud, al denne rigdom, som vi har skaffet for at bygge et hus for dit hellige navn, kommer fra din egen hånd; alt er dit. Jeg ved, min Gud, at du ransager hjerterne og glæder dig over retskaffenhed. Af et oprigtigt hjerte har jeg frivilligt givet alle disse gaver, og nu har jeg med glæde set, at dit folk, som er til stede her, har givet dig frivillige gaver. Herre, vore fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig tid et sådant sind og sådanne tanker hos dit folk; lad dem holde fast ved dig af hjertet! Og giv min søn Salomo et helt hjerte, så han holder dine befalinger, formaninger og love og udfører alt og bygger den tempelborg, jeg har truffet forberedelser til.«

Derpå sagde David til hele forsamlingen: »Pris Herren jeres Gud!« Og hele forsamlingen priste Herren, deres fædres Gud, og bøjede sig dybt for Herren og for kongen.

Indsættelsen af Salomo som konge

Næste dag bragte de slagtofre til Herren, og de bragte brændofre til Herren: tusind tyre, tusind væddere, tusind får med tilhørende drikofre og en mængde slagtofre for hele Israel. Den dag spiste og drak de for Herrens ansigt i stor glæde. De indsatte på ny Davids søn Salomo som konge; de salvede ham til Herrens fyrste, og Sadok salvede de til præst. Salomo satte sig på Herrens trone som konge efter sin far David, og han havde lykken med sig. Hele Israel var lydig mod ham, og alle stormændene og krigsheltene og også alle kong Davids sønner svor kong Salomo lydighed. For øjnene af hele Israel gjorde Herren Salomo overmåde mægtig. Han gav ham en kongelig pragt, som ingen konge i Israel før ham havde haft.

Davids død

David, Isajs søn, havde været konge over hele Israel. Han regerede over Israel i fyrre år; i Hebron regerede han syv år og i Jerusalem treogtredive år. Så døde han i en høj alder og mæt af dage, rigdom og ære, og hans søn Salomo blev konge efter ham.

Hvad der er at fortælle om kong David, står fra først til sidst i seeren Samuels Krønike og i profeten Natans Krønike og i seeren Gads Krønike. Der står også om hele hans regering og om hans vældige gerninger og om de begivenheder, som indtraf for ham og Israel og alle riger og lande.

Krydshenvisning:

1 Krøn 22,5

Krydshenvisning:

1 Krøn 22,14

Krydshenvisning:

1 Krøn 22,14

2 Mos 35,4-9

Krydshenvisning:

2 Mos 35,27

1 Krøn 26,21

Krydshenvisning:

Åb 4,11

Matt 6,13

Krydshenvisning:

2 Krøn 20,6

Krydshenvisning:

2 Krøn 2,5

Krydshenvisning:

Sl 39,13

Hebr 11,13

Job 14,2

Visd 2,5

Krydshenvisning:

Sl 7,10

Åb 2,23

Krydshenvisning:

2 Mos 3,6

Krydshenvisning:

1 Krøn 23,1

1 Kong 1,34-35 1,39

Krydshenvisning:

1 Krøn 28,5

Krydshenvisning:

2 Krøn 1,1

Krydshenvisning:

1 Krøn 3,4

1 Kong 2,11

Krydshenvisning:

1 Krøn 21,9

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd