Bibelen online

Første Krønikebog Kapitel 19

Krigen mod ammonitterne og aramæerne

Nogen tid efter døde ammonitterkongen Nahash, og hans søn blev konge efter ham. David sagde da: »Jeg vil vise troskab mod Nahashs søn Hanun, ligesom hans far viste troskab mod mig.« Derfor sendte David udsendinge derover for at vise sin deltagelse i anledning af hans fars død. Men da Davids folk var kommet til ammonitternes land for at vise Hanun deltagelse, sagde de ammonitiske stormænd til Hanun: »Tror du, det er til ære for din far, at David har sendt sine folk for at vise deltagelse? Nej, hans folk er kommet til dig for at skaffe sig oplysninger om landet og udspionere det og ødelægge det.« Hanun lod så Davids folk gribe, lod deres skæg rage af og halvdelen af deres tøj skære væk op til skridtet. Derpå lod han dem gå. Da David fik at vide, hvad der var sket med mændene, sendte han nogle ud for at møde dem; for de var blevet groft ydmyget. Kongen sagde til dem: »Bliv i Jeriko, til skægget er vokset ud. Så kan I komme tilbage.«

Da ammonitterne så, at de havde lagt sig for had hos David, sendte Hanun og ammonitterne tusind talenter sølv for at leje vogne og ryttere i Aram-Naharajim, Aram-Ma'aka og Soba. De lejede toogtredive tusind vogne og hvervede kongen af Ma'aka med hans hær. De kom og slog lejr uden for Medeba, mens ammonitterne samledes fra deres byer og rykkede ud til kamp.

Da David hørte det, sendte han Joab af sted med hele styrken af elitetropper. Ammonitterne rykkede ud og stillede op til kamp foran byporten, mens kongerne, der var kommet, stod for sig selv på den åbne mark. Da Joab så, at han kunne blive angrebet både forfra og bagfra, udtog han nogle af israelitternes udvalgte mænd og gik i stilling over for aramæerne. Resten af hæren stillede han under sin bror Abishajs kommando, og de gik i stilling over for ammonitterne. Joab sagde: »Hvis aramæerne er stærkere end jeg, skal du komme mig til undsætning. Er ammonitterne derimod stærkere end du, kommer jeg dig til undsætning. Fat mod! Vi vil kæmpe tappert for vort folk og for vor Guds byer. Så må Herren gøre, som han finder for godt!« Så gik Joab og hans mænd til angreb på aramæerne, og de flygtede for ham. Da ammonitterne så, at aramæerne havde taget flugten, flygtede de selv for hans bror Abishaj og trak sig ind i byen. Så kom Joab til Jerusalem.

Da aramæerne så, at de var slået af israelitterne, sendte de bud og fik aramæerne på den anden side af Eufratfloden til at rykke ud; de stod under anførsel af Hadad'ezers hærfører Shofak. Så snart David havde fået det at vide, samlede han alle israelitterne, satte over Jordan og gik imod dem. David stillede op til kamp mod aramæerne, og de gik til angreb på ham. Men aramæerne måtte flygte for israelitterne, og David dræbte syv tusind vognheste og fyrre tusind mand fodfolk. Også deres hærfører Shofak slog han ihjel. Da alle Hadad'ezers folk så, at de var slået af israelitterne, sluttede de fred med David og underkastede sig, og aramæerne ville ikke længere yde ammonitterne hjælp.

Krydshenvisning:

2 Sam 10

1 Sam 11,1

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

1 Krøn 11,20

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

1 Sam 3,18

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Krydshenvisning:

2 Sam 10

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd