Mikael og Dragen - Neri di Bicci
"En stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder." Sådan beskrives dragen i Johannes' Åbenbaring 12,3. Her ses ærkeenglen Mikael besejre dragen. Maleri af Neri di Bicci. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Hvad siger Bibelen om drager?

Hvad betyder dragen i bibelsk forstand? Hvordan skal den forstås og fortolkes? Professor emeritus Kirsten Nielsen giver et svar

Til Bibelselskabet

Jeg er i gang med en opgave om Tove Ditlevsens digtsamling ”Til en lille pige – efterladte digte”. Tove Ditlevsen var kristen, og sammenligner i flere af sine digte personer med en drage. 

Hvad betyder dragen i bibelsk forstand? Var den dyrenes ”Gud”, var den på samme ”niveau” som Gud i dyrenes verden? Hvordan skal dragen fortolkes og forstås?

Hilsen Alberte

***************************************************

Kære Alberte

Tak for dit spørgsmål om dragens betydning i Bibelen. Dragen er i Johannes' Åbenbaring Djævelen selv. 

Johannes' Åbenbaring 12,9 kaldes den "den store drage, den gamle slange som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden". Når den kaldes den gamle slange, er det en hentydning til Syndefaldsberetningen i Første Mosebog 3, hvor det er slangen, der frister Eva til at spise af Kundskabens Træ – det træ, som Gud havde forbudt dem at spise af. Der er derfor kamp mellem slangen/dragen og englene i Åbenbaringsbogen. 

Forestillingerne om en dragekamp går tilbage til Det Gamle Testamente. Ved skabelsen besejrede Gud et drageagtigt uhyre, se for eksempel Salme 74,13-14 og ifølge Esajas' Bog 27,1 skal Herren engang gribe ind og dræbe dragen i havet.

Drager er derfor i Bibelen forbundet med noget negativt, som skal overvindes, dels ved skabelsen, dels når Gud til slut griber ind og nyskaber verden.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen er professor emeritus i Det Gamle Testamente. Hun er desuden en af hovedkræfterne bag den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Se hendes andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning. Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk