Lydbog: Bibelens største fortællinger

Klik her for at købe lydbogen.

Bibelens største fortællinger kan du høre et udvalg af de mest kendte historier fra Bibelen - både fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Teksterne er fra den autoriserede oversættelse fra 1992.

Bibelen er et skatkammer af gode fortællinger, profetier, digte, breve mv. I udvælgelsen af teksterne har fokus været på at skabe en levende og fængende beretning, samt at fremstille den røde tråd i Bibelen. Det gør bogen lettilgængelig for både børn, voksne og nye bibellæsere. Der er blandt andet lagt mere vægt på de historiske bøger end på den profetiske og poetiske litteratur i Det Gamle Testamente og fra Det Nye Testamente er tekster fra evangelierne og Apostlenes Gerninger kædet sammen til en sammenhængende beretning.

159,95

Find link til køb i beskrivelsen

Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-941-2
Udgave: Lydbog

Der er ingen ændringer i bibelteksterne, men for forståelsens skyld er de udvalgte tekster kædet sammen med kommentarer, som er med til at binde bibelteksternes historier sammen og gøre dem mere tilgængelige. Desuden nævnes det, hvilket skrift teksterne stammer fra.