Foto: The Harvesters af Pieter Brueghel den ældre. Wikimedia Commons.
Foto: The Harvesters af Pieter Brueghel den ældre. Wikimedia Commons.

Sidsel Leth Svensson

Undervisningsforslag til Høst

Brug f.eks. fortællingen om Ruth fra Det Gamle Testamente eller lignelser fra Det Nye Testamente, når klassen arbejder med høst i kristendomskundskab. Undersøg også om jeres lokale kirker har særlige traditioner i forbindelse med høsten.

Høst - Ruth og No'omi

I det Gamle Testamente, står fortællingen om Ruth og No'omi. Da No'omis mand og to sønner dør, vender hun fra et fjernt land hjem til Betlehem. Hendes unge svigerdatter Ruth tager med hende og forsørger dem ved at samle efterladt korn på marken. (Ruths bog kapitel 1-4)

Fortællingen beskriver bl.a. hvordan fattige på Bibelens tid havde lov til at samle det efterladte korn på marken. En bonde havde ligefrem pligt til at efterlade lidt til de fattige. (5. Mosebog kapitel 24,19-22) 

Det er den samme opfordring der går igen i Adolph Reckes ”Marken er mejet” 

"Rev i marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt"

Opgave:

Lad eleverne læse fortællingen om Ruth og No'omi. (Ruths bog kapitel 1-4) Læreren kan evt. genfortælle og blot lade eleverne læse kapitel 2.

Lad også eleverne læse budene i 5. Mosebog kapitel 24,19-22

  • Diskuter i klassen hvad budene betød for de fattige i Israel
  • Diskuter om man ud fra teksten (Ruths bog kapitel 2) kan læse i eller mellem linjerne om budene altid er blevet overholdt? Og om der kan have været problemer for de fattige som levede af at samle aks

Lad eleverne læse (eller synge) Marken er mejet

  • Diskuter om man ud fra denne tekst kan spore en bibelsk påvirkning af det danske landbrugssamfund i 1800tallet
  • Lad eleverne undersøge, om det i dag er tilladt eller muligt at samle aks på markerne?
  • Diskuter om og hvordan vi i dag i Danmark sikrer, at fattige ikke lider nød

Høst - lignelser

I Det Nye Testamente taler Jesus ofte i lignelser. Han tager udgangspunkt i noget folk kender, og derfor handler mange lignelser om høst.

Opgave

  • Lad eleverne gå på jagt i det Nye Testamente efter lignelser der handler om høst

Eleverne kan skimme Det Nye Testamente, søge på Bibelen online efter ord som korn, frø mv. eller læreren kan give eleverne en liste med lignelser som de kan slå op. 

  • Diskuter i klassen hvad lignelserne betyder, og hvorfor høstbillederne bruges
  • Diskuter om der også var brugt høstlignelser, hvis Det Nye Testamente var blevet skrevet i dag
  • Lad eleverne nyfortælle en af lignelserne i en moderne kontekst